Vårdcentraler saknar psykolog

Skåne Fyra av tio vårdcentraler i Skåne har varken anställd psykolog eller privatpraktiserande psykolog.

Det visar en ny kartläggning av landets vårdcentraler som Psykologförbundet gjort.
Samtidigt förordar Socialstyrelsen psykologisk behandling vid ångest och depression.

Förbundet har kartlagt tillgången till psykolog på landets 1 178 vårdcentraler. Tidigare undersökningar gjordes 2011 och 2009.
Var man bor avgör vilken hjälp man får vis psykisk ohälsa.
– Skillnaden mellan de olika landstingen är lika stora som för fyra år sedan, säger förbundsordförande Anders Wahlberg.
På Gotland finns det psykologer på alla vårdcentraler. Kalmar och Uppsala ligger också bra till där nio av tio vårdcentraler har psykolog.

Stockholm och Skåne finns i mittligan där sex av tio har psykolog. det är en förbättring mot tidigare.
– Det är positivt, men behovet är långt ifrån täckt. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga och kvinnor. Behovet av psykologisk behandling är fortfarande större än tillgången till psykologer på vårdcentraler. Tillgången är dessutom ojämn över landet. Så vården är inte jämlik, kommenterar Anders Wahlberg.
Psykologförbundet kräver psykologer på alla vårdcentraler och jämlik vård i psykologisk behandling.

×