Asylsökande anonyma
Dan Sarkar med asaylsökande

De tvingades fly efter hot på asylboende

Larmrapporter kommer om att religiösa minoriteter förföljs på landets asylboenden. Flera medier har under den senaste tiden rapporterat om hot mot bland andra kristna som har tvingat människor att flytta från boenden. Utsatta grupper har rätt till särskilt anpassade asylboenden, går att läsa på Migrationsverkets hemsida. Dock inte religiösa minoriteter, till exempel kristna. Paret Fadilah och Saad kan vittna om både trakasserier och förtäckta hot.

Jag träffar Fadilah och Saad, som egentligen heter något annat, i en liten enrummare med kokvrå belägen i Skåne.
Där har de bott i ett par månader. Lägenheten är spartanskt möblerad. I ena hörnet står ett kylskåp och surrar. Vid fönstret ett skrivbord. I en annan del av rummet två sängar. Jag, paret och en församlingsdiakon slår oss ner på rummets fyra stolar.
På ytterdörren står inget namn.
– Har ni tagit bort era namn? frågar diakonen lite förvånat.
– Ja, vi vågar inte ha dem kvar. Det har flyttat in så många nya flyktingar i huset. Vi är fortfarande rädda, säger kvinnan på perfekt engelska.
I Syrien arbetade hon som lärare.
Paret flydde undan kriget för snart ett år sedan och kom till ett asylboende i norra delarna av Skåne.
Där trodde de att de kunde andas ut.
Så blev inte fallet. Det dröjde inte länge förrän de förstod att där fanns lagar som de måste underordna sig för att få vara i fred.
Muslimska lagar.
Själva är de kristna.
När de delades ut kläder fick de inga.
De fick sitta ensamma i matsalen.
Förtäckta hot.
De tvingades att isolera sig på rummet. Dag ut och dag in.
– Vi insåg snart att det fanns ett samhälle i samhället. Och att de som inte underordnade sig var illa ute, säger kvinnan.

Efter ett tag fick de kontakt med svenska kristna som kom och besökte dem.
De blev chockade över situationen.
Så här berättar en av dem, vi kan kalla henne för Eva:
”En gång kom mannen i familjen och hälsade på hemma hos oss. Kvinnan skulle komma efter men vågade inte och han blev mycket orolig eftersom hon aldrig kom. Hon fick aldrig gå ut ensam utan sin man, båda var oerhört rädda för vad hon skulle kunna utsättas för av de muslimska männen för att hon var kristen. Vi ordnade språkundervisning för boendet. Den kristna kvinnan fick inte sitta tillsammans med de muslimska kvinnorna. Hon fick sitta själv trots att de var landsmän och talade samma språk. De tilltalade henne bara om hon kunde tolka.”
Familjen hade tur. När en handläggare från Migrationsverket kom berättade de om situationen.
Privatpersoner erbjöd delar av sitt hem då de fick höra om den tragiska och pressade situationen familjen befann sig i. Men Migrationsverket kunde, i den speciella situationen, ordna fram en lägenhet.
Trots flytten känner de sig fortfarande otrygga.
– Vi har flytt från en konflikt och hamnat i en ny, säger kvinnan.
Hennes man fortsätter, också han på klanderfri engelska:
– Det svenska samhället har varit för naivt. Har inte tagit kommandot.
– Regeringen och Migrationsverket har missat att de från första dagen måste inpränta i människors medvetande vad det är som gäller i Sverige. Dela upp dem som kommer i grupper. Tillsammans med tolkar förklara, dag efter dag, vad religionsfrihet innebär.
– Och att man inte får slå sin fru, eller sina barn. Berätta hur man står i kö. Hur man visar respekt. Inpränta innebörden av de två orden acceptans och respekt.

Söndagen efter åker jag till en kyrka i den lilla orten Broby i Östra Göinge för att träffa tre irakiska män som regelbundet besöker kyrkan. En av dem var kristen när han kom till Sverige. De andra två går i dopsamtal hos prästen Dan Sarkar. Alla bor de på ett asylboende i Broby.
– De bara kom hit till kyrkan, kände sig hemma och ville veta mer om den kristna tron, säger Dan Sarkar när vi fikar tillsammans efter gudstjänsten där Dan har talat över ämnet att övervinna ondskan.
Han säger att han är noga med att tala om för dem som vill konvertera att det inte påverkar rätten till asyl och att det också kan innebära negativa konsekvenser för deras liv.
– De här männen är medvetna om vad de gör. Andra kommer på andra tankar när de förstår att priset de kan få betala kan bli högt.
De tre männen är glada och inte rädda för att visa sin kristna tro. Men de vittnar också om svårigheter de möter på boendet. Att ha en bibel liggande framme är otänkbart. Eller att ha Jesusbilder på väggarna.
Att konvertera från islam kan betyda döden.
Dan Sarkar säger att kristna och andra minoritetsgrupper inte far väl på asylboenden. Men han tror inte att separata asylboenden för minoritetsgrupper är lösningen.
– En sådan segregation ska vi inte ha i Sverige. Det befäster bara ett orättfärdigt tänkande. Något måste göras för att ändra attityderna hos människor.
Vi träffar också ett syriskt par som har börjat gå i kyrkan. De vill inte säga sina namn av rädsla att bli trakasserade på boendet.
– Vi går hit i smyg, säger kvinnan.
En kvinna som har hört talas om att vi tänker skriva om minoriteternas situation på svenska asylboenden hör av sig.
Hon är rädd och upprörd. Och berättar:
”Jag hjälper till att undervisa i svenska på helt ideell basis. Fick kontakt med en man som avvek från gruppen på det asylboende han bodde. Han var annorlunda och blev så trakasserad. Det hälldes vatten på honom när han sov. Han var så olycklig, ständigt utsatt för spott och spe.
Jag tror det är viktigt att de som driver förläggningar känner till om det här med sexuella minoriteter och andra minoritetsgrupper som lätt blir hackkycklingar i statusordningen på förläggningarna. Såväl lika värde, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och andra viktiga svenska principer borde råda redan på förläggningarna. Man borde ha nolltolerans mot allt annat”.
Minoriteters situation på asylboenden debatterades nyligen i riksdagen. I en interpellation hade riksdagsledamoten Desirée Pethrus (KD) frågat justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)vad han tänker göra för att skydda kristna som hotas på asylboenden.
Han hänvisade då bland annat till att asylboendena har fått dubbelt så många väktare och att alla asylsökande ska få tydliga budskap om att det är helt oacceptabelt att hota eller misshandla och att ett sådant brott kan påverka möjligheten att få asyl.
Sverker Spaak, boendeansvarig på Migrationsverket, säger att Migrationsverket kanske måste se över vilka grupper som är speciellt utsatta på landets asylboenden.
– Det är möjligt att vi har pekat ut för få grupper som är utsatta.
Så här definierar Migrationsverket särskilt utsatta grupper på sin hemsida: HBTQ-personer, ensamkommande barn, gravida, äldre, personer med psykiska funktionshinder och personer som är allvarligt sjuka.
Religiösa minoriteter finns inte med på listan.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du varit på Gothia cup någon gång?

Loading ... Loading ...