Skyttar i samlad attack

HÄSSLEHOLM

Fyra skytteklubbar vänder sig till länsstyrelsen för att få förbudet mot att skjuta på sina banor hävt och undanröjt.
Miljönämndens beslut hotar klubbarna, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt på ett sådant sätt att det finns risk för att klubbarnas verksamhet självdör. Det är Hässleholms pistolskytteklubb, Skånska svartkrutsklubben/Lille Mats pistolskytteklubb och Hässleholms skyttegille som överklagar miljönämndens beslut att klubbarna inte får använda sina gamla banor.
En ny bana i anslutning till jaktskyttebanan finns för de aktuella föreningarna. Men den uppfyller inte Naturvårdsverkets bullerrekommendationer.
– Vi den nya banan måste det byggas bullerplank och skjutvallarna kompletteras med ljuddämpande åtgärder, skriver klubbarna till länsstyrelsen.
De aktuella klubbarna är vidare mycket missnöjda med de skjuttider som miljönämnden beslutat om.
– Våra föreningar kommer inte att använda den nya banan förrän den uppfyller Naturvårdsverkets krav för buller samt att våra skjuttider anpassas på ett sådant sätt att vår verksamhet kan bedrivas, konstaterar David Hector, ordförande i Hässleholms pistolskytteklubb som skrivit under för Hässleholms samlade skytteföreningar.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Tror du att våren är här för att stanna?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar