Breanäs konferensanläggning. Transitboende.

Tiotusentals ska avvisas

Malmö Från 4 000 till upp emot 17 000. Så dramatisk antas ökningen bli under året, av antalet personer vars avvisning måste verkställas av polis.

Den 8 oktober gjordes rekordnoteringen 2 094 nyanlända migranter på ett dygn.
– I dag ligger samma siffra på ungefär fem, sex, sju stycken, konstaterar kommissarie Tommy Brännström, stabschef på gränspolisen.

Men minskningen innebär inte att polisen inte längre har något att göra. Tvärtom. Nu vidtar den fas av processen när personer som fått avslag på sin asylansökning, men som inte frivilligt lämnar landet, ska få sina avvisningsbeslut verkställda av polisen.
I nuläget ligger 4 000 sådana ärenden på gränspolisens bord.
– Prognosen är att siffran har stigit till mellan 15 000 och 17 000 vid det kommande årsskiftet, berättar polisintendent Michael Mattsson, högste chef för gränspolisen.

Gränspolisen har redan utökat sin personal från runt 90 till runt 400 personer, som en följd av regeringens gränskontroller. Exakt vilka nya resurser som kommer att krävas för att hantera den nya situationen, med den dramatiska ökningen av verkställningar av avvisningar, kan Michael Mattson inte bedöma.
Han är dock ganska säker på att verksamheten kommer att väcka starka känslor och het debatt.
– Jo, det inser man ju. Det kommer säkert att heta att vi ”jagar flyktingar”. Men i själva verket har vi ett uppdrag, och det är vår skyldighet att genomföra det.

Även kommissarie Leif Fransson, chef för just den sektion inom gränspolisen som ansvarar för verkställning av avvissningar, räknar med kraftiga reaktioner.
– Dels kommer vi att vara synliga i mindre orter, på ett sätt som folk inte är vana vid. Vi kommer att besöka arbetsplatser. Sådana saker. Och det kan inte hjälpas, att om till exempel en familj ska tvingas lämna landet, ja då blir det upprörda känslor. Allt detta kommer att sätta vår verksamhet i debattens fokus på ett nytt sätt, det är jag säker på.

En konsekvens av gränskontrollerna har blivit att polisen avslöjar betydligt fler brottslingar än tidigare, berättar Leif Fransson.
– Innan var vi väldigt beroende av tullen. Det var de som hittade smugglingsärendena av oss. Nu, när vi själva finns på plats på exempelvis Lernacken, hittar vi dem själva.
Det är, menar han, en av förklaringarna till att antalet upptäckta fall av människosmuggling gått från 105 under hela förra året, till 50 under 2016:s första månader.
– Det är ju inte så att vi kommer åt några nätverk av smugglare, men när det gäller sista linjens chaufförer hittar vi fler.

×