Fredrik Wachtmeister blev 62 år gammal.

Han var nyfiken och vänfast

Fredrik Wachtmeister, i Kågeröd, har avlidit i en ålder av 62 år.
Närmast anhöriga är hustrun Charlotte och barnen Jacob och Hilla.
Få har kämpat så tappert mot sin sjukdom och levt ett så innehållsrikt liv in i det sista som Fredrik. Med den för honom så karakteristiska viljestyrkan fortsatte utvecklingen i par med storebror Tycho av det framgångsrika familjeföretaget, Knutstorps skog AB, med betydande skogs- och markegendomar samt köttproduktion.
Allt annat än full fart framåt var främmande för Fredrik.
Fredrik var oerhört drivande, nyfiken, envis, familjekär och vänfast. Att ifrågasätta otydliga och stundtals motsägelsefulla regler, oavsett om det gällde skog, mark eller miljö, stimulerade honom. Många är de myndigheters tjänstemän som underskattat hans kompetens och uthållighet.
Fredriks väg till framgångsrik företagare gick via utbildning till reservofficer, civilingenjör i Lund, MBA i Denver, USA, och konsultinsatser i och utanför Sverige. Ifjol slutförde han en fil mag vid Lunds universitet. Hans kompetens märktes också när han tjänstgjorde som transport- och trafikledningsofficer i (13.) Pansarfördelningen.
Styrelse- och förtroendeuppdragen var många för bland annat Trolleholms gods, Swedish Meats (Scan), Södra, Sparbanken Skåne och Ramlösa plantskola.
Trots en betydande arbetsinsats och ett stort samhällsengagemang, satte Fredrik och Charlotte alltid barn och släkt i centrum.
De lade också mycket tid på att tillsammans med den osedvanligt stora vänkretsen bilda och fortbilda sig, ordna kalas, njuta av lata dagar i Torekov, åka skidor, delta på jakt och resor och utöka konstsamlingen.
Förmågan att ordna trevligt för andra har alltid varit stor.Vi är många som haft förmånen att få del av Fredriks kunnande, humor och vänfasthet. Engagemanget för allt och alla var stort, liksom viljan att diskutera. Fredrik var alltid påläst med väl underbyggda argument. Man kunde lita på Fredrik i alla väder.
För många av oss stannade livet upp den dag då Fredrik somnade in. ”Fräspannan” med hans berömda nattmat må ha slocknat. Vi ska dock göra vårt yttersta för att minnet av en oerhört uppskattad, klok, underhållande och varm vän ska leva mycket länge.

×