Nödbroms i regionekonomin

Skåne Alla planerade investeringar i Region Skåne sätts under lupp och kan senareläggas. Regiondirektör Alf Jönsson presenterar ett tufft åtgärdspaket för att klara årets mycket kärva ekonomi.

– Det är av största vikt att komma tillrätta med obalansen mellan kostnader och intäkter, betonar regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).
Kostnaderna i Region Skåne har ökat mer än skatteintäkter och statsbidrag under fyra av de senaste fem åren. De goda resultat som har kunnat redovisas under ett antal år är bland annat effekten av sänkt ränta, återbetalning av försäkringspremier med nästan en miljard kronor och en dryg halv miljard i realisationsvinster.

Regionens finansiella mål är att ha två procent över av intäkterna när alla verksamheter är betalda. Det har man inte lyckats med vilket innebär att ekonomin i Skåne är svagare än i Västra Götaland och i Stockholm som har högre skatt.
En positiv utstickare är att kostnaden per invånare för hälso- och sjukvård i Skåne är näst lägst i landet.
Nu signaleras ett underskott på nästan en miljard för Region Skåne 2016. Sjukvårdskostnaderna står för den största delen och fortsätter att öka för mycket.
Regionstyrelsen har beslutat att budgeten för i år ska hållas.

Regiondirektör Alf Jönsson har fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan till regionfullmäktige på tisdag den 26 april.
Den innehåller följande förslag:
q Alla tidigare fattade beslut och avtal som kangöras om, eller avslutas ska ske i alla nämnder och verksamheter.
q Alla nämnder ska beskriva vidtagna och planerade åtgärder med anledning av det ekonomiska läget.
q Ytterligare reformstopp utöver redan beslutade senareläggningar.
q Ej fördelade, eller budgeterade generella statsbidrag fryses. 160 miljoner som avsatts till flyktingsituationen fryses därmed.
q Psykoterapi och smärtlindring, som finns i det fria vårdvalet kan avvecklas.
q Uppsägningstiden kortas från 12 till tre månader för privata vårdgivare.

Dagens fråga

Har du börjat handla julklappar?

Loading ... Loading ...