Ulf Gran blev 87 år gammal. Foto: Eva-Lisa Svensson

Välkänd teaterman död

Teatermannen Ulf Gran har avlidit, 87år gammal.
Man kan säga att Ulf Gran var en doldis inom teaterSverige. För den stora allmänheten var han inte så känd – förutom för de 10 000-tals som sett hans föreställningar, inte minst de turnerande klassiska komedierna sommartid utomhus.
Men inom teaterkretsar var han välkänd, inte minst därför att så många kända teaterchefer, regissörer och skådespelare börjat sin teaterbana hos Ulf.
Till dessa hör Suzanne Osten. Det var Ulf Gran som gav henne hennes allra första regiuppdrag. Filmregissören och författaren Marianne Ahrne började också hos Ulf Gran och fortsatte samarbeta med honom då och då.
Svante Grundberg och Björn Wallde (Nattsudd i TV) hör också till dem som började sina teaterbanor hos Ulf.
Ulf Gran var född 2 juni 1928 i Malmö och skulle ha fyllt 88 år om några veckor.
Som ung var han lärare och litteraturvetare. På 60-talet enrollerades han till den utbildning i drama, teater och film som då inrättades vid Lunds universitet. Han blev då också regissör för Lunds studentteater/Lilla teatern.
1965 skapade han den turnerande teatergruppen Proteus. 1981 ombildades den till Mercuriusteatern, som spelade över hela landet. Den fick senare ett starkt fäste i Skövde, där Ulf Gran blev chef för Skaraborgs länsteater.
Ulf Gran har skrivit flera böcker och också gjort många inslag i radioprogrammet Obs Kulturkvarten.
Hans sista offentliga framträdande blev ett releaseparty den 16 december för hans memoarbok Säg ett ord så kommer vi – en egen teaterhistoria.