Kaj Möllefors död

n Fd landstingsdirektör och läkare Kaj Möllefors, Halmstad, har avlidit i en ålder av 68 år.
Han var född i Hässleholm 1947 och utbildades sig vid Lunds universitet, där han fick sin läkarlegitimation 1975. Förutom detta studerade han vid Militärhögskolan, Försvarshögskolan och Högskolan i Växjö.
Han specialutbildade sig till urolog och hade tjänst bland annat i Örebro och Karlskrona. 1988 började han som försvarsöverläkare på Försvarets sjukvårskår i Karlstad.
Kaj Möllefors tjänstgjorde även som chef för FN-sjukhuset i Libanon, som internationell delegat i Burma, konsult åt schweiziska utrikesdepartementet och chef för kontingenten i Saudi Arabien vid Gulfkriget 1991.
Därefter började han som sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting och 1994 blev han landstingsdirektör i Skaraborgs längs landsting. 1997 fick Kaj Möllefors tjänst som hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen och därefter blev han landstingsdirektör i Halland.
I början på 2000-talet rekryterades han till Apoteket AB.
Närmast anhöriga är hustrun Eva-Karin och barnen Christian och Chatarina med familjer.