Edward Snowden – inte läng­re lands­för­rä­da­re?

Opinion Här­om­da­gen gav den för­re ju­sti­tie­mi­nis­tern Eric Holder en in­ter­vju där han för­kla­rade att Edward Snowden gjorde all­män­heten en tjänst.
Opinion • Publicerad 1 juni 2016 • Uppdaterad 24 november 2021

För tre år se­dan av­slöjade Edward Snowden att den ame­ri­kanska spi­on­or­ga­ni­sa­tionen NSA över­va­kade i stort sett hela världen. De flesta ame­ri­kaners di­gi­tala liv hade NSA koll på, men ock­så in­ter­na­tio­nella le­da­re som An­ge­la Merkel.

Av­slö­jan­det upp­märk­sammades över hela världen och ledde till di­plo­ma­tiska kon­flikter. Fram­för allt var det en ögon­öp­pnare för ame­ri­kanerna. De­ras egna spi­on­or­ga­ni­sa­tion hade ef­ter 11 sep­tem­ber­pa­niken fått så stora be­fo­gen­heter att över­vakningen växt utom all kon­troll.

Snowden flydde Ame­ri­ka och från Hong­kong hamnade han i Moskva för mel­lan­landning – men blev fast. Så små­ning­om fick han po­li­tisk asyl där och har inte kommit vidare trots för­sök att få asyl även i Norge.

Direkt ef­ter av­slö­jan­det var opi­ni­onen mot Snowden oer­hört fi­ent­lig i USA. Av­slö­jan­det sågs som ett vär­re brott än den del­vis il­le­gala över­vakningen. Om han åkte hem hotades han av åtal för hög­för­rä­de­ri.

Så små­ning­om har at­ti­tyden till Snowden mjukats upp nå­got. Pre­si­dent Obama har lovat att döds­straff inte är ak­tu­ellt.

Här­om­da­gen gav den för­re ju­sti­tie­mi­nis­tern Eric Holder en in­ter­vju där han för­kla­rade att Edward Snowden gjorde all­män­heten en tjänst, efter­som hans av­slö­jan­den startade en vik­tig de­batt om över­vak­nings­sam­häl­let.

Det in­ne­bär inte att Snowden kan räkna med straffri­het, men är kan­ske en li­ten öpp­ning för hem­re­sa och upp­gö­rel­se med staten.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.