Far­ligt un­der­mi­nera fors­knings­re­gis­tret PKU

Opinion Re­gis­tret är vik­tigt för fors­kningen om i dag 24 olika sjuk­domar.
Opinion • Publicerad 4 juni 2016 • Uppdaterad 25 november 2021

I PKU-re­gis­tret finns blod­prover och där­med ock­så dna från alla svenskar se­dan 1975. Det är ett för fors­kningen ovär­der­ligt re­gis­ter.

Att det är ett re­gis­ter som får an­vändas en­dast för forsk­nings­än­da­mål och som inte är sök­bart på per­soner är vik­tigt för att få alla att låta blod­prover från ny­födda barn samlas in till re­gis­tret. Alla an­dra än­da­mål ris­kerar att göra re­gis­tret min­dre full­stän­digt och där­med inte lika in­tres­sant för forsk­nings­än­da­mål.

PKU-re­gis­tret an­vändes i ett un­dan­tags­fall när jakten på Anna Lindhs mör­da­re på­gick. Ge­nom att det fanns en miss­tänkt mör­da­re kun­de dna från mord­va­pnet kon­trol­leras mot hans dna i PKU-re­gis­tret. Trots pro­tester från sjuk­vården hämtade po­lisen blod­provet.

Där­emot vägrade Ka­ro­linska, som an­svarar för re­gis­tret, att gå med på det när Ha­ga­man­nen jagades.

Ge­nom en sär­skild lag gjordes un­dan­tag för att iden­ti­fiera svenska of­fer för tsu­na­min i Thailnad. Det var ett un­dan­tag som är lättare att mo­ti­vera.

Men nu vill rege­ringen ut­reda om PKU-re­gis­tret mer all­mänt ska kun­na an­vändas för att spåra grova brotts­lingar.

Även om det kan tyc­kas vara ett gott än­da­mål skulle det för­ändra hela syf­tet med det myc­ket in­teg­ri­tets­käns­liga PKU-re­gis­tret.

Re­gis­tret är vik­tigt för fors­kningen om i dag 24 olika sjuk­domar. In­get syf­te är så vik­tigt att det får ris­kera att rasera fors­kningen. Ju­sti­tie­mi­nis­ter Morgan Jo­hans­son (S) måste backa.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.