Rundvandringen startar vid Hästveda hembygdsgård. foto: Magnus Wahlström
Kvarnbäcken står bidrar med vatten till sjön. Men förr bidrog den även med ovälkomna tillskott. foto: Magnus Wahlström
Kenneth Palmgren leder vandringen runt Lillasjön och bjuder även på flera lokala anekdoter. foto: Magnus Wahlström
Lillasjön i Hästveda har under nästan ett helt sekel utsatts för föroreningar. Avlopp har gått rakt ut i sjön, vilket medfört att den övergödats och varit kraftigt på dekis. Men på 1980-talet påbörjades ett arbete för att vända utvecklingen och försöka få sjön att återfå sin svunna prakt. foto: Magnus Wahlström
En av alla åtgärder som gjorts är att stycka av sjön med hjälp av en vall. foto: Magnus Wahlström

Sjön har fått glansen åter

Hästveda Vi samlas vid hembygdsgården i Hästveda varifrån Lillasjön kan skymtas i bakgrunden.
Den prunkande grönskan gör det svårt att föreställa sig att sjön under många år varit utsatt för övergödning och andra utsläpp.

Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar Lillasjöns naturvårdsförening en rundvandring runt sjön, ledd av föreningens tidigare ordförande Kenneth Palmgren.
– Det är nog inte så många hästvedabor som vet att vi har ett naturområde som utan människan hade varit ett träsk, säger Kenneth Palmgren.

För Lillasjön har inte alltid varit lika bedårande som den är idag. Under 1900-talet har sjön fått utstå omfattande angrepp från den växande civilisationen.
– Det första reningsverket byggdes 1961. Innan dess rann rören med skit rakt ut i sjön, säger han.
Det största tillflödet av vatten till Lillasjön står Kvarnbäcken för. Men den är också en av orsakerna till förstörelsen. I början av 1900-talet bröts torv i en närliggande mosse som sedan åkte rakt ut i bäcken.
– I botten på Lillasjön ligger cirka 4 meter mosse. Det är den stora boven i det här dramat, säger Kenneth Palmgren.

Dessutom har lokala slakterier, mejerier och vanliga hushållssopor spolats ut i sjön under 1900-talet.
– Jag har hört folk berätta om att sjön ibland var helt vit, säger Kenneth Palmgren.
– Här luktade kopiöst. Men ett antal människor satte i gång arbetet att rädda sjön, fortsätter han.

Lillasjöns naturvårdsförening bildades 1977 i hopp om att stoppa den negativa trenden för gott.
– På 1980-talet bestämde vi i föreningen att vi skulle fixa sjön. Och det gjorde vi, med hjälp av kommunen, säger han.
Första steget var att strypa tillförseln av föroreningar. Nästa steg blev att försöka få bort befintliga utsläpp, däribland det lokala reningsverkets och andra avlopp.
– På 1980-talet stank sjön som ruttna ägg.

Dessutom byggdes en vall som skärmade av ungefär en tredjedel av sjön för att höja vattennivån.
Idag går det inte längre några avlopp ut i Lillasjön.
– Den enda föroreningen idag är dagvatten, konstaterar Kenneth Palmgren.
Men trots att sjön och dess omnejd idag mår utmärkt finns fortfarande saker kvar att göra.
– Ett av naturvårdsföreningens mål är förstås att flytta reningsverket. Det borde inte ligga mitt i ett naturområde, säger Kenneth Palmgren.

Naturvårdsföreningen hoppas också att sjön ska kunna restaureras ytterligare i framtiden.
De har blivit beviljade ett bidrag från Länstyrelsen för att kunna undersöka om bottensediment kan forslas bort.
– Visionen är att sjön ska muddras och en badplats byggas, säger Kenneth Palmgren.

Vandringen runt Lillasjön sträcker sig drygt 2,5 km och Kenneth Palmgren berättar inte bara om sjön och dess utsatta historia.
Vi får även en lektion i Hästvedas historia, med anekdoter om allt från tiotusentals övernattande soldater till kända ortsbor.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Vill du se Stefan Löfven som statsminister?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar