Björn Svensson, platschef, står i det som ska bli omklädningsdelen av hallen och visar åt vilket håll entrén ska ligga.
Bara att hugga in med skopan. Mycket massor ska grävas bort och köras till en tomt i närheten.
Bara att hugga in med skopan. Mycket massor ska grävas bort och köras till en tomt i närheten.
Mats Nilsson och Björn Svensson har jobbat många år i byggbranschen och arbetar av och till ihop på byggena.
Hjul beredda att tåla tung last. Totalt kör uppemot tio lastbilar med massor från bygget.
Skopor i vila.
Bärande lager att bygga hallen på.
Långa diskussioner för och emot, inte minst placeringen, föregick bygget av den nya sporthallen. Men nu grävs det som bäst helt nära Tyrs Hov.

Gräver och packar för den nya sporthallen

TYRINGE Grävmaskinerna kämpar och lastbilarna rullar tungt i den tunga leran med bortgrävda jordmassor från bygget av Multihallen vid Tyrs hov.

Trots att semestern rasar för fullt i landet, jobbar Peabs folk och underentreprenörer under den här veckan med att slutföra markarbetena och förbereda för det vidare bygget. Ett arbete som bland annat innebär att schakta bort jordmassor och ersätta med ett bärande lager. Dessutom pressar man ihop det torvlager som ligger långt under markytan för att få ut luft och vatten.

– Sedan håller vi semester och börjar bygga vidare på hallen i vecka 32. Då börjar ett 20-tal man jobba med projektet, berättar platschef Björn Svensson från Peab.
Grävningarna för den totalt 60 gånger 100 meter stora och 14 meter höga hallen började i februari. Ganska snart stötte man dock på problem i form av föroreningar i marken. Området har för många år sedan tjänat som soptipp. Något annat att välja på än att gräva bort den förorenade jorden fanns inte.

– Det var ett rätt omfattande jobb, berättar Mats Nilsson som basar för markarbetet som idag drivs med grävskopor och åtta, tio lastbilar.
Trots det oförutsedda merarbetet håller bygget tidsplanen. Det konstaterar Björn Svensson. Själva bygget bjuder annars inte på några konstigheter.
– Det skulle möjligen vara att här är hårt grundvattentryck och vi får pumpa, leda bort och dränera, resonerar Björn Svensson.
Den regniga perioden vi är inne i just nu ger också en del merarbete. Det vatten som pumpas undan från byggplatsen ska renas och faller det kraftiga regnskurar innebär det att vattnet blir smutsigare.
– Dessutom blir det både mjukt och smort för lastbilarna att köra, förklarar Björn Svensson och Mats Nilsson.

Både Björn, från Värestorp, och Mats, från Kristianstad, har jobbat många år i byggbranschen.
– Av och till stöter vi på varandra, man jobbar ihop i lite olika konstellationerna på byggena, förklarar de medan vi pratar under en rast inne i en av byggbodarna.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...