Ingen lösning på lång sikt

kristianstad – Det är olyckligt att vi är beroende av inhyrd personal, men vi arbetar med en mängd olika åtgärder för att skapa ett oberoende, säger Alf Jönsson, regiondirektör.
Lösningen är att förbättra anställningsvillkoren, menar Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Region Skåne har näst lägst kostnad i landet för inhyrd vårdpersonal per invånare, men hade i fjol tillsammans med Jönköping och Kalmar störst kostnadsökning, visar en granskning som SVT har gjort.
Regiondirektör Alf Jönsson och Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundet Skåne är överens om att hyrpersonal inte är någon bra lösning, åtminstone inte på sikt.

– Regionen har en handlingsplan för att skapa ett oberoende, vi arbetar med en mängd olika åtgärder, säger Alf Jönsson.
Några av dem är att 100 sjuksköterskor får betalt under sin vidareutbildning, antalet AT-läkare har utökats, fler servicemedarbetare har anställts och 500 ungdomar får jobb inom regionen i tremånadersperioder som ett sätt att locka dem att vilja utbilda sig till något vårdyrke.
Lösningen på bemanningsproblemet måste vara både kortsiktig och långsiktig, menar Alf Jönsson,
– Vi måste både gasa och bromsa, att vara beroende av hyrpersonal är på sikt inte bra för varken patienter, medarbetare eller enheters utveckling.
– Men vid toppar, som till exempel semestrar, behöver vi hyra in, säger han och påtalar att kostnaden för inhyrd personal är 2,5 procent av den totala lönekostnaden.

Att förbättring av arbetsvillkoren lokalt skulle vara en lösning på bemanningsproblemet, tror inte Alf Jönsson.
– Vi kan inte till exempel förkorta arbetstiden för en del grupper, jag måste ta hänsyn till helheten.
Mats Runsten, däremot, tror att förbättrade arbetsvillkor är en förutsättning för att en förändring ska ske.

– Om kommuner och landsting hade arbetat med att förbättra lönebilden och arbetstiderna, hade personal kunnat rekryteras, men de åtgärderna väljs bort.
– De här frågorna har vi arbetat med i åratal.
Han menar att arbetsmarknaden ser annorlunda ut inom sjukvården jämfört med tidigare.
Antalet arbetsgivare har ökat och därmed också möjligheterna för sjukvårdspersonal att välja.
För att locka till sig personal behöver arbetsplatsen göras attraktiv.

– Och vad gäller hyrpersonal är vi inom Vårdföbundet kluvna, fördelen för personalen är ju valmöjligheterna.
– Nackdelen är att utan fast anställd personal stannar verksamhetens utveckling. De har intresse av att utveckla och förbättra rutiner och till exempel följa den senaste forskningen, vilket inte inhyrd personal har.
– På sikt hotar det patientsäkerheten, tror Mats Runsten.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar