Föroreningarna i marken under blivande Multihallen i Tyringe fortsätter in under skolan. Nu blir det vidare undersökningar av området. FOTO: CARL-JOHAN BAULER

Giftiga ämnen söks under skolan

TYRINGE Marken under Vedhyggeskolan verkar vara förorenad på samma sätt som jordmassorna under nya Mulithallen var.

Det konstaterar miljökontoret nu efter att ha tagit jordprover i gränsen till skolområdet. Nu blir det vidare markundersökningar.

– Det vi vet kräver att vi tar reda på mer så att det inte ska vara någon risk för barnen, förklarar Daniel Rasmusson vid miljökontoret i Hässleholm.
En ytterligare markundersökning av området ska göras för att kartlägga utbredningen av föroreningarna och ta reda på vad de består av.
– Det handlar om att kartlägga utbredningen för att därefter göra en riskbedömning om det finns någon fara för barn och personal, förklarar Daniel Rasmusson.

Det var i samband med grävarbetena för Multihallen som just nu byggs i området som man stötte på föroreningar i marken.
– I huvudsak handlar det om olika typer av oljeföroreningar men vi fann också förhöjda halter av metaller som koppar, kadmium, kvicksilver och barium, säger Daniel Rasmusson.

Föroreningsbilden är splittrad vilket anses bero på att det tidigare funnits verksamhet i området som i sig varit förorenande.
Vid grävarbetena påträffades bland annat en tegelugn och rester av en tidigare byggnad. När sedan området byggts ut har det använts fyllnadsmassor från annan håll. Mycket tyder alltså på att det funnits föroreningar i de fyllnadsmassor (grus och jord) som använts för att fylla ut området i samband med att det bebyggdes.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...