Sötekärrsbäcken/Sjörrödsbäcken från området kring Hässleholms reningsverk till Finjasjön. Foto: Arkivbild

Fiskedöden blir politikers huvudvärk

Hässleholm Den förorenade och fiskedödsdrabbade Sötekärrsbäcken blir nu ett fall för politikerna i tekniska nämnden.

Det är miljönämnden som bollat över frågan om åtgärder för att utreda fiskdöden till tekniska nämnden, sedan Hässleholms vatten, dit man först vände sig, frånsagt sig ansvaret.
– Hässleholms vattens argument lät skäliga därför utfärdar vi ett föreläggande mot fastighetsägaren, tekniska nämnden, istället, förklarar miljöchef Sven-Inge Svensson.

Till exempel vill man att bottensedimentet ska undersökas och att orsakerna till de mycket höga halterna av bland annat fosfor och ammoniumkväve utreds. Utredning och förslag till åtgärder ska redovisas i slutet av oktober.

Dagens fråga

Är du sportlovsledig?

Loading ... Loading ...