Studenter topprankar Högskolan Kristianstad

Kristianstad Vårdförbundet Student rankar Högskolan Kristianstad högt bland landets 25 lärosäten. När studenterna själv rekommenderar hamnar Kristianstad högst i ranking.

VFU, vilket står för verksamhetsförlagd utbildning, rankas årligen av Vårdförbundet Student.
Det är en central del av utbildningen till sjuksköterska och biomedicinsk analytiker.
VFU utgörs av kurser där utbildningen är förlagd till olika kliniska verksamheter inom den öppna- och slutna hälso- och sjukvården, eller omsorgen.
Var man än studerar är den verksamhetsförlagda utbildningen populär i Sverige; medelbetyget för landets 25 lärosäten landar på ganska höga 4,58. Ingen låg under 4,19 på en skala 0-10.

”Vilket sammanfattande betyg vill du ge dina VFU-placeringar?”
Så löd Vårdförbundets fråga till 775 studentmedlemmar spridda på 25 olika universitet och högskolor i Sverige.
Högskolan Kristianstads betyg från de som svarade blev 4,65 på en skala 1-6.
Det placerar högskolan på elfte plats där listan toppas av Högskolan Dalarna med 4,96.

Vårdförbundets studentmedlemmar skulle även svara på frågan ”Hur troligt är det utifrån dina VFU-placeringar skulle rekommendera ditt universitet eller högskola till kommande studenter?”
Högskolan Kristianstad fick bäst betyg av sina studenter med 8,78 på en elvagradig skala.
Högskolan Gävle landade på mer blygsamma 4,92.
Fast på den frågan blev det mer spridda svar.
Det som är intressant med årets enkät, enligt Högskolan Kristianstad är att resultatet visar att även om studenten kan vara mycket nöjd med VFU-placeringen, så kan det finnas andra omständigheter som gör att man ändå inte fullt ut rekommenderar sitt lärosäte till nya studenter, som i Blekinge tekniska högskolas fall, skriver högskolan.
Vice versa så finns det högskolor där studenten relativt sett är mindre nöjd med sin VFU, men där andra värden i utbildningen gör att man ändå är benägen att rekommendera sin högskola, eller universitet.

Undersökningen omfattar medlemmar i Vårdförbundet Student som studerar till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, eller röntgensjuksköterska.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar