Många eu­ro­péer vill att EU ska be­sluta om mer

Opinion Nu är det inte opinionsmätningar som av­gör utan med­lems­ländernas re­ger­ingar.
Opinion • Publicerad 13 augusti 2016 • Uppdaterad 24 november 2021

Ef­ter Brexit har många spe­ku­lerat om att stödet för EU ska minska i många länder. Av Euro­ba­ro­me­tern, en opinionsmätning som görs på upp­drag av EU-kom­mis­sionen, är det tvärt­om fler som vill att EU ska ta över mer be­sluts­fat­tan­de än som vill gå i den brit­tiska rik­tningen och be­gränsa EU:s makt.

I hela EU är det hälften av med­bor­ga­rna (51 %) som vill att fler be­slut ska tas på EU-nivå, me­dan en dryg tred­je­del (38 %) vill att EU:s makt ska be­gränsas.

Svenskarna av­viker dock starkt från ge­nom­snittet och är mest kri­tiska till att ge EU mer makt, till och med mer kri­tiska än britterna som nu vill lämna EU. Här är näs­tan två tred­je­delar (64 %) kri­tiska till mer EU-makt och min­dre än en tred­je­del (29 %) vill ge EU mer makt.

Även danskar, fin­län­da­re och ös­ter­ri­ka­re är mer kri­tiska än britterna till att över­fö­ra makt till EU.

I åtta länder är det fler som vill minska än öka EU:s makt. I de öv­riga 20 är det fler som vill att fler be­slut ska tas på EU-nivå.

All­ra mest po­si­tiva till EU är nå­got över­ras­kan­de med­bor­ga­rna i Spa­ni­en. Men kan­ske av­speglas här mer miss­tron mot de egna po­li­ti­kerna än stöd för EU.

Mer väntat är att med­bor­ga­rna i Bel­gi­en och Lux­em­burg är de där­näst mest po­si­tiva.

Nu är det inte opinionsmätningar som av­gör utan med­lems­ländernas re­ger­ingar. De är just nu min­dre po­si­tiva till att av­stå makt till EU.

Men i vissa frå­gor är det rim­ligt med mer EU-makt.

Yng­ve Sunesson

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.