Vissa operationer mot komplikationer i tarmarna flyttas över till lasarettet i Ystad. Arkivbild DCS5XX Image FW Ver: 3.2.3 TIFF Image Look: Product Sharpening Requested: No Counter: [89042] ISO Speed: 400 Aperture: f4.0 Shutter: 1/125 Max Aperture: f2.8 Min Aperture: f32 Exposure Mode: Shutter priority AE (Tv) Compensation: -0.7 Flash Compensation: +0.0 Meter Mode: Spot Flash Mode: No flash Drive Mode: Continuous Focus Mode: One Shot Focus Point: --o-- Focal Length (mm): 70 White balance: Auto Time: 10:34:35.518

Läkarförbundet öppna att diskutera jouravtal

Skåne Det finns möjlighet att schemalägga läkare till klockan 21. Men operationssalarna står ofta tomma på kvällarna för att läkarna jobbar dagtid.
– Det är viktigt att de läkartimmar som finns används effektivt, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Häromdagen besökte hon Malmö och träffade företrädare för allianspartierna.
– Det finns en samsyn kring många av de utmaningar som sjukvården har och om möjliga lösningar. Allt från olika driftsformer för vårdcentraler och sjukhus via möjliga vårdval till hur vi bäst ökar tillgängligheten för patienterna och ser till att läkare kan träffa fler patienter, säger Carl-Johan Sonesson (M) regionråd i opposition.

Carl-Johan Sonesson (M) skapade nyligen diskussion om dagens system med jourer och jourkomp, vilket bidrar till regionens ökade beroende av hyrläkare. Han vill se över systemet i kommande avtalsrörelse.
– Jag tycker att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, bör ta upp frågan med Läkarförbundet om en förändring av joursystemet, säger Carl-Johan Sonesson.
Nuvarande jour- och beredskapsavtal för läkare skapar behov för regionen att ta in dyr hyrpersonal dagtid då läkarna ofta tar ut mycket av sin ledighet.

Heidi Stensmyren duckar för förslaget, men konstaterar att det finns en stor okunskap om jouravtalet och verksamhetens behov.
– Det är en patientsäkerhetsfråga. En stor del av sjukvårdens verksamheter sker under dagtid. Det ger så mycket vård som möjligt för patienterna. Under jourtid görs mer på en lägre bemanning, säger Heidi Stensmyren
En alternativ modell ger, enligt henne, färre arbetade timmar.
Alliansen vill ha en diskussion om hur man kan arbeta på ett annat sätt så att läkarna används effektivare.
– Jouravtalet är unikt som ger många arbetade timmar. Risken är att det blir färre arbetade timmar med ett annat sätt att arbeta, kommenterar Heidi Stensmyren.

Dagens avtal ger arbetsgivaren möjlighet att schemalägga läkare till klockan 21.
Men sådana scheman är ovanliga.
– Ska läkarna arbeta på kvällen istället för dagtid så måste stora personalgrupper mobiliseras för det. För att skapa effektivitet är det viktigt att se över verksamheterna. Primärvården behöver byggas ut. För det krävs en nationell satsning. Det avlastar sjukhusen, säger Heidi Stensmyren.
Jämfört med många andra länder i Europa har Sverige en mindre primärvård.

Hon har inget emot förslaget att låta professionen få driftsansvaret för vårdcentraler och sjukhus, på liknande sätt som bolag fungerar i näringslivet.
– Genom att drifta enheterna kan man undvika detaljstyrning. Vårdcentraler med stabil bemanning fungerar bra och behöver inte ta in hyrpersonal. Vi som har det medicinska ansvaret har kunskapen.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar