Förseningar i tågtrafiken

Stora förseningar drabbar tågtrafiken i hela södra Sverige.

Flera tåg blir även inställda på del- eller hela sträckor.

Orsaken är ett tidigare tågstopp genom Lund på grund av obehöriga i spåret.