Hunden sniffar upp dödliga sjukhusbakterier

Ett sjukhus i Kanada har hittat ett unikt sätt för att få bukt med spridningen av en vanlig men dödlig sjukhusbakterie.

CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Clostridium difficile är en tarmbakterie som bildar sporer. Dessa kan i sin tur överleva länga i omgivningen och sprids lätt från människa till människa. Den finns i flera hundra olika varianter, där vissa är dödligare än andra. Typ 027 och 046 är två varianter som anses vara speciellt giftiga.
För unga och friska är symtomen ofta lindriga med varierande grader av diarréer, men för äldre och svaga kan läget bli akut. Vid allvarliga fall som hög feber och blodiga diarréer är dödligheten 20 procent.
Cirka 2-5 procent av svenskarna har bakterien i tarmen utan att bli sjuka. Framförallt gäller det spädbarn.
Tarmbakterien är allvarligast när den når vården och på sjukhus, speciellt där många behandlas med antibiotika. Det är bara vid sporadiska fall som personer som inte går på antibiotika drabbas.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du sex mer än en gång i veckan?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar