Fladdermöss stoppar vindkraftverk

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen avslår ansökan för en vindkraftspark på Nävlingeåsen.

Beslutet grundas på förekomsten av den fladdermössen i området, särskilt den rödlistade arten barbastell.

Vindkraftsprojektet på Nävlingeåsen har pågått sedan 2007. Området har klassats som riksintresse för vindkraft och är dessutom av Hässleholms kommun prioriterat för vindbruk i en särskild plan. Fullmäktige har sagt ja till en detaljplan. Men planen har överklagats av boende i området. Ärendet är hos Mark- och miljödomstolen för avgörande.

Parallellt med detaljplanen har frågan om miljötillstånd pågått. Länsstyrelsen yttrade sig tidigare i somras negativt om ansökan från bolaget som vill bygga. Nu har miljöprövningsdelegationen, en fristående enhet inom länsstyrelsen, sagt sitt i ärendet och de avslår alltså ansökan om miljötillstånd.

Läs även: Fladdermössen kan stoppa vindkraftverk

Utan tillstånd kan inte verken byggas även om detaljplanen får klartecken i Mark- och miljödomstolen.
Förutsättningarna kan dock ändras om även tillståndsfrågan hamnar i Mark- och miljödomstolen.
Men då måste företaget överklaga ärendet dit. I nuläget är det oklart om så sker.

Försvarsmakten har tidigare också slagit larm om att vissa av de 17 planerade vindkraftverken, som senare reducerades till 12, kolliderade med deras intressen.

Läs också:
Klart för vindkraft på Nävlingeåsen

17  blir 12 vindkraftverk

Dagens fråga

Har du varit på kräftskiva i år?

Loading ... Loading ...