”Ingen ska behöva betala avgift”

Hässleholm I maj i år lät fiberbolaget IP-Only meddela de som beställt en fiberanslutning av dem, att de inte kommer att debiteras någon avgift om kunden väljer att annullera sin beställning.

Det förklarar Mikael Sahibzada på IP-Only efter torsdagens artikel i Norra Skåne där det redogjordes för Allmänna Reklamationsnämndens beslut att en kund ska kunna häva ett ingånget avtal och inte behöva betala någon avgift till IP-Only.
– Anmälan från just denna kund kom in i november 2015 och IP-Only svarade då på anmälan. Efter det har vi inte hör av ARN i ärendet, förklarar Mikael Sahibzada och tillägger: – Alldeles oavsett så är ju detta helt utagerat för länge sedan med tanke på att vi redan informerat alla kunder att vi inte kommer att ta ut någon annulleringsavgift.
I brevet till dem som beställt en fiberanslutning från företaget, men ännu inte fått den installerad, förklarar företaget att anledningen till detta är att kommunen vägrat ge IP-Only det markavtal som krävs för att kunna genomföra utbyggnaden.
Här konstateras också att Konkurrensverket gör en omfattande utredning där kommunens agerande granskas. Detta är också en anledning till förseningen och det som orsakat osäkerheten hos de kunder som beställt fiber från företaget.
– Det återstå att se om Konkurrensverket anser att Hässleholm ens haft laglig rätt att neka oss grävtillstånd, säger Sahibzada och ifrågasätter också om Allmänna reklamationsnämnden förstått hur en fiberutbyggnad faktiskt går till.
Enligt IP-Only finns det i Sverige inte en operatör som söker grävtillstånd för fiberbyggnation innan man träffat avtal med kunder och alltså säkerställt om att de faktiskt vill ha fiber.
– Först tecknar man alltså avtal med kunder och när ett visst antal visat sig intresserade i ett område påbörjas byggnationen med att man söker grävtillstånd, avslutar Mikael Sahibzada.
I brevet till sina kunder skriver man att man ska kontakta samtliga innan en framtida byggnation påbörjas för att få bekräftat om dessa fortfarande önska fullfölja sin beställning eller inte.
”Om ni inte längre önska fullfölja er beställning kommer IP-Only inte att debitera någon avgift för annullering av er beställning”, avslutas brevet till kunderna.
IP-Only har fortfarande ambition att bygga fiber i Hässleholm, enligt Ola Barthel som är företagets regionchef Syd.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du premiärbadat för året?

Loading ... Loading ...