Arbetssökande träffade byggföretagare i Glashuset på Norra Station på måndagen. Förhoppningen var att band och kontakter skulle knytas som i slutändan skulle kunna rendera i jobb.
Anas Nofal var en av arbetssökande på plats. Han tyckte att möjligheten till direktkontakt med företagen var bra.
Anas Nofal diskuterade bland annat med Thages representant Tobias Lellky.

Nyanlända mötte byggföretagare

Hässleholm På måndagen möttes nyanlända arbetssökande inom byggsektorn och byggföretagare i Glashuset på Norra Station.
Förhoppningen var att kunna knyta kompetens till olika bristyrken.

Dagens inleddes med föredrag för att sedan övergå i mingel med arbetssökande och byggföretagare. De båda parterna fick då möjligheten att mötas och knyta kontakt med varandra.
Träffen samarrangerades av Hässleholms kommun, Sveriges Byggindustrier och Arbetsförmedlingen. Just att flera aktörer gått ihop tyckte Anders Fredriksson från Sveriges Byggindustrier var bra.
– Det är bra att kommunen och Arbetsförmedlingen är med så att alla kan bidra med vad de är bra på, säger han.
Roger Höjendal, näringslivssamordnare på Hässleholms kommun, berättar att samtliga arbetssökande på plats har eftergymnasial utbildning.
– Arbetsförmedlingen har gjort ett bra jobb med att hitta arbetssökande, säger han.

De arbetssökande har bakgrund som bland annat civilingenjörer och byggledare, kompetenser byggbranschen skriker efter i nuläget. Utöver efterfrågan på kompetensen är även mångfalden en viktig fråga för många byggföretag.
– Vi har en del att jobba på i byggbranschen när det gäller mångfald och vi lägger ner mycket energi i den frågan, säger Anders Fredriksson och fortsätter:
– Kompetensen finns ju, så vi måste börja inventera den. Sen språk och annat går att fixa.

Ett av företagen på plats var Thage i Skåne AB, som representerades av Tobias Lellky. Han var positiv till träffen och möjligheterna som skapas.
– Det är en bra tanke och ett bra sätt för att få in nyanlända i branschen. Vi behöver rekrytera och förhoppningsvis kan det här leda till någonting i framtiden, säger han.
Även Leif Astikainen, hr-chef på Finja Prefab AB, var positiv. Han menade också att träffen är de arbetssökande till gagn.
– De arbetssökande får en bild av vad som finns i närområdet, säger han.
Just information om utbudet var något även en av de arbetssökande, civilingenjören Anas Nofal, instämde i.
– Det är svårt för att vi inte talar språket och inte riktigt kan systemet. Vi behöver hjälp och information.
– Träffen är användbar och till stor hjälp. Dessutom är det en bra chans att faktiskt få träffa de olika företagen, fortsatte han.

Hur stor kan egentligen effekten bli av en sådan här träff, är det lätt att fråga sig. Det går förstås inte att avgöra eller mäta på förhand, men Roger Höjendal är åtminstone optimistisk.
– Det räcker med ett jobb så har man lyckats. Och jag är övertygad om att det faktiskt blir fler än så.

Dagens fråga

Tror du att Storbritannien lämnar EU sista oktober?

Loading ... Loading ...