Sanering av badhustomt kostar 70 miljoner

Hässleholm 70 miljoner kronor.
Så mycket kostar det att sanera marken kring Q-poolen om ett nytt badhus ska byggas på platsen.
Själva badhuset har i dag en budget på 100 miljoner.

– Ja, det är nog det dyrare saneringsalternativet som blir aktuellt.
Det säger Mats Svensson, chef för tekniska förvaltningen i en kommentar till den kompletterande miljöteknisk markundersökning som företaget Sigma lämnat till tekniska förvaltningen.

Vid undersökningen av marken, som gjordes under våren, påträffades föroreningar i jorden och i grundvattnet.
Här hittades rester av olja, bly, nickel och flera andra ämnen. Provtagningarna visade också prov på cancerogena ämnen i halter som ligger i klassen ”mycket allvarligt”.
Föroreningar har hittats ner till fem meters djup, enligt Sigmas undersökning.
Enligt Mats Svensson låg här tidigare en soptipp vilket förklarar förekomsten av giftiga ämnen.
Enligt undersökningen består hela området av en fyllning av mulljord, sand, tegel, glas, porslin, diverse skrot, sten, betong och kompost.

Tidigare har kommunen tvingats gräva ut marken under nuvarande Q-poolen för att förstärka, eftersom marken hade sjunkit över halvmetern, enligt tekniska chefen.
Sigma redovisar två saneringsalternativ. Det billigare, 17 miljoner, innebär att man enbart sanerar där det nya badhuset ska ligga.

Det dyrare alternativet, 70 miljoner, omfattar hela området söder om nuvarande badhus mot kvarteret Haga och ut mot Västra Hagagatan.
– Det troligaste är att miljöförvaltningen kräver sanering enligt det dyrare alternativet, tror förvaltningschefen Mats Svensson.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...