Charles Wadbro menar att han ville polisanmäla, men hindrades.Foto: Arkiv

Förre miljöchefen försvarar agerande

HÄSSLEHOLM/GRANTINGE Ord står mot ord i det berömda Grantingefallet.
Charles Wadbro, som på den tiden var kommunens miljö- och hälsoskyddschef, håller inte med om kritiken från den nuvarande miljöchefen Sven-Inge Svensson eller den drabbade Kjell-Åke Persson. Men han har ändrat sig i fråga om huruvida flygbesprutningarna ägde rum eller ej.

– Jag vet att när vi delgetts att flygbesprutningar hade skett så åkte jag meddetsamma ut till Kjell-Åke Perssons gård med en av nämndens ledamöter. Vi konstaterade då att bostaden hade blivit träffad av bekämpningsmedel, säger Charles Wadbro i dag.
Wadbro säger vidare att han omedelbart ville polisanmäla det inträffade – men hindrades av Kjell-Åke Persson själv.
– Han var mycket bestämd, han ville inte. Jag antog att han inte ville bli ovän med grannarna.

Trots att miljö- och hälsoskyddsnämnden hade ett tillsynsansvar gick den med Perssons vädjan i åtanke inte vidare utan lade ner ärendet. Att det lades ned kritiserades senare av Justitieombudsmannen, JO, som i sitt beslut i Grantingefallet slog fast att miljö- och hälsoskyddsnämnden hade en tydlig skyldighet att polisanmäla misstänkta brott.
– Vi kom fram till att vi inte skulle ta upp fallet och polisanmäla, eftersom han själv inte ville. Vi lät det bero, säger Wadbro.
Han tillägger:
– Jag har blivit mycket besviken över att detta aldrig kommit fram, att han själv inte ville polisanmäla. Det är konstigt att han hållit tyst om det hela tiden.

Men nämnden hade ju en skyldighet att anmäla ändå, eftersom ni kände till vad som hänt?
– Jovisst, vi hade det uppe på nämnden. Men eftersom nämnden menade att han inte själv ville polisanmäla så ville den inte gå vidare. Med facit i hand, när man visste att de blivit påverkade, kan man diskutera om det var rätt, men sedan tog de ju upp det själva.

Apropå bestämmelserna kring att flygbesprutningar bara fick ske om inga andra alternativ fanns säger Charles Wadbro så här:
– Det var tillåtet att flygbespruta på den tiden. Kemikalieinspektionen meddelade att det var okej. Och det var som Sven-Inge Svensson sa i artikeln, flera bönder gick ihop för att det skulle bli billigare än att var och en körde med sin traktor.

Men då fanns det ju alternativ.
– Det diskuterades aldrig på den tiden. Med facit i hand så skulle vi inte brytt oss om vad han ville utan polisanmält. Men det är inte så lätt att gå emot en person som inte vill polisanmäla. Det är precis som när en kvinna blivit slagen av en man och inte vill polisanmäla. Hur går man vidare då?
I en insändare i Norra Skåne skrev Charles Wadbro och kommunalrådet Eric Sandberg (C) under rubriken ”Flygningen kan inte bestyrkas” den 12/2 1999 att Kjell-Åke Persson framfört önskemål om att de skulle intyga att flygbesprutning förekommit i kommunen under tidsperioden 1970-1981. Det ställde de dock inte upp på. De skrev följande:
”Man har vid Hälsovårdskontorets inspektioner efter anmälan konstaterat, att Perssons fastighet förorenats av bekämpningsmedel, som med största sannolikhet spridits från flygplan. Vi kan dock icke intyga att besprutning från flygplan skett, eftersom vi inte varit ögonvittne till själva besprutningen”.
I nästa mening förnekade de att de haft vetskap om annan flygbesprutning i kommunen under perioden eftersom någon anmälan om bekämpning inte lämnats in till miljönämnden.
Detta trots att Laroy Flyg lämnat in generella anmälningar varje år sedan 1976.

I en intervju samma år förnekade också Charles Wadbro att myndigheten haft vetskap om att det skett några flygbesprutningar.
Så säger han inte i dag:
– Det var ingen hemlighet att flygbesprutning hade skett. Det kunde vi ju intyga eftersom vi var där ute meddetsamma, med en ledamot av nämnden som var kemikunnig. Men vi kunde inte intyga att vi själva sett flygbesprutningen.
Den miljönämnd som fanns i kommunen år 1999 förnekade inte flygningarna. I mars 1999 bekräftade den officiellt att flygbesprutning av åkermark förekommit i Hässleholms kommun under de aktuella åren – ”olagligt och okontrollerat”.
Nämnden påpekade också att ”den allmänna underrättelse från Laroy flyg AB om planerade flygbesprutningar som företaget årligen 1976-79 insände till hälsovårdsnämnden” inte uppfyllde gällande föreskrifter.

Sven-Inge Svensson menar att det fanns nära kopplingar mellan de lantbrukare som nyttjade tjänsterna och de som satt i den politiska ledningen. Hur ser du på det?
– Vi hade ju många lantbrukare i nämnden och de ville väl inte gå vidare om en som också var lantbrukare inte ville vara med och medverka.
Charles Wadbro poängterar att han hade hela den politiska nämnden bakom mig, men att han orättvist fått bära hundhuvudet för all kritik.
– Jag har varit miljöchef i närmare 40 år och har aldrig begått några misstag vad jag vet.

Dagens fråga

Är du sportlovsledig?

Loading ... Loading ...