Där nuvarande simhall och Qpoolen ligger i dag var tidigare en soptipp. Här måste nu ske en sanering, oavsett om det ska byggas en ny simhall intill eller inte.Foto: Hans Bryngelson

Mark måste saneras – simhall eller inte

Hässleholm Oavsett om en ny simhall byggs eller inte, på marken intill Opoolen, så måste tomten saneras.
Uppgifterna om de troliga saneringskostnaderna vid ett simhallsbygge, troligen 70 miljoner kronor, har överraskat många.

Förslag på en ny simhall ska presenteras för fullmäktige senast i november.
Nytt badhus ska kunna öppna sista december 2019.
Det nya badhuset ska ligga vid Qpoolen och får en budget på 100 miljoner kronor.
Enligt det uppdrag som ligger ska det nya badhuset ska kunna öppna sista december 2019.
Under tiden ska nuvarande simhall, öppnad 1970, hålla öppen.
För 100 miljoner får man ett nederländskt badhuskoncept (Simply Swimming) omfattande en 25- meters tävlingsbassäng och en undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten. Vill man ha en 50- metersbassäng blir kostnaden 135-140 miljoner kronor. Här ingår inga rekreationspooler och badleklandskap.
Enligt utredningen är fördelen en kort byggtid, nackdelen är att det endast finns tre anläggningar i Europa och ingen i Norden.
Diskussionerna kring en ny simhall har pågått sedan slutet på 1990-talet.

– Det är bekymmersamt, säger kristdemokraternas Robin Gustavsson som tillsammans med Pär Palmgren (M) och Karl-Gustav Boo (L) tidigare förespråkat att en ny simhall ska byggas intill den nuvarande.

Han säger att han ännu inte hunnit ta del av den miljötekniska markundersökning som tidningen berättat om. därför vill han inte uttala sig vad uppgifterna innebär för ett simhallsbygge.
– Vi visste ju om att det funnits en soptipp på tomten för länge sedan, tillägger han och funderar på hur mycket man måste sanera om man inte gräver i marken utan istället placeras den ny simhallen direkt på marken.

Mats Olsson, projektchef på tekniska kontoret, menar att det är fullt möjligt att bygga direkt på marken, men att det ändå krävs en sanering.
– Frågan är i vilken omfattning en sanering måste göras, säger han och menar att det förmodligen måste till kompletterande utredningar innan det bestäms vad som ska hända med marken.
– Men oavsett om där byggs eller inte, lär vi tvingas att sanera, avslutar han.
Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna i Hässleholm, tycker det är oroväckande att provtagningarna visat så allvarliga föroreningar i marken.
– Det är mark mitt i centrum och måste därför saneras, oavsett, säger han och påpekar att hans parti förespråkar en ny simhall intill den nuvarande simhallen.
– Saneringen har hög prioritet, avslutar han och vill helst se att en sådan påbörjas redan nästa år.

Miljöchef Sven-Inge Svensson konstaterar att det är verkligt allvarliga föroreningar som upptäckts i marken. Men han vill inte fastslå redan nu hur stor sanering som måste göras.
– Kanske går det att avgränsa området så mycket som själva bygget kräver, för att komma ner i kostnaderna för sanering, funderar han och påpekar att kommunen är skyldig att åtgärda de föroreningar som hittats i marken och att det får bli miljönämnden som tar beslut om saneringen.

Förslag på en ny simhall ska presenteras för fullmäktige senast i november.
Nytt badhus ska kunna öppna sista december 2019.
Det nya badhuset ska ligga vid Qpoolen och får en budget på 100 miljoner kronor.
Enligt det uppdrag som ligger ska det nya badhuset ska kunna öppna sista december 2019.
Under tiden ska nuvarande simhall, öppnad 1970, hålla öppen.
För 100 miljoner får man ett nederländskt badhuskoncept (Simply Swimming) omfattande en 25- meters tävlingsbassäng och en undervisningsbassäng med höj och sänkbar botten. Vill man ha en 50- metersbassäng blir kostnaden 135-140 miljoner kronor. Här ingår inga rekreationspooler och badleklandskap.
Enligt utredningen är fördelen en kort byggtid, nackdelen är att det endast finns tre anläggningar i Europa och ingen i Norden.
Diskussionerna kring en ny simhall har pågått sedan slutet på 1990-talet.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...