Mycket mer sallad ska Norrvidinge Boställe producera i framtiden.
För kommunen är det en mycket viktig satsning, framhåller kommunalrådet Olof Röstin (M).

Sallad kan ge 1 000 nya jobb

STORSATSNING Norrvidinge Boställe är på väg att expandera i en gigantisk tungviktsklass kommande år. Får företaget som det vill kommer 1000 fasta anställningar att bli verklighet inom en tioårsperiod.

Salladen, som är företagets största försäljningsprodukt, ska ut på den europeiska marknaden och det innebär att kapaciteten mångdubblas.
För att göra en utökning möjlig behövs mer ytor, helt enkelt bygga betydligt större lokaler och därför har man hos Svalövs kommun nu begärt ett så kallat förhandsbesked.

Det så kallade förhandsbeskedet innefattar att få in mer vatten till företaget, men även se över den vägdragning som i dag gäller. Ett vägreservat gäller, men som nu krymps förbi företaget för att ge plats åt utbyggnaden.

Tanken är att Norrvidinge Boställe tillsammans med en europeisk grossist ska få ut företagets produkter på en den stora marknaden och här handlar det om en rejäl ökning.
Redan inom ett år ska hundra nya personer anställas och inom en tioårsperiod totalt tusen.

Går allt i lås står den nya byggnaden klar om ett år. Totala ytan ligger på 150×100 meter som innebär att företagets yta går från dagens 5 000 till 13 000 kvadratmeter.
I sak handlar det om att utöka dagens skörd av sallad, men även se till att förädla.

Läs På Landet