Läkarförbundet i Skåne är positiva till styrets förslag om höjning av regionskatten. Extrasatsningen med 800 miljoner kronor är nödvändig, anser förbundet. Arkivbild

”Återinför medicinskt kompetenta chefer”

Skåne Sveriges läkarförbund vill ha en genomgripande förändring av sjukvårdens organisation och ledningsstruktur i Skåne.
– Dagens organisation är den direkta orsaken till vårdplatsbrist, sköterske- och läkarbrist, säger Naomi Clyne.

Hon är förste vice ordförande i Mellersta Skånes Läkarförbund och är djupt bekymrad över tillståndet i skånsk sjukvård.
– Dagens sjukvårdsorganisation, Skånevård 2.0, genomfördes enväldigt av dåvarande regiondirektör Jonas Rastad. Utan att låta professionen delta skapades sex ledningsnivåer i en stuprörsorganisation med en chef för varje profession. Läkarna som har det yttersta medicinska ansvaret har inga befogenheter i den nya organisationen. Läkarna och ansvariga sjuksköterskor har allt ansvar och inga möjligheter att påverka vårdens organisation. Det är en otrolig stressfaktor, säger Naomi Clyne.
Nu har verksamhetschefer utan medicinsk kompetens makten över vården.

Enligt Läkarförbundet är Skånevård 2.0 den direkta orsaken till nuvarande problem inom sjukvården med vårdplatsbrist, sköterskeflykt inom slutenvården och läkarbrist inom primärvård och psykiatri.
– Det skulle bli en lättnad och klar förbättring om vi återgick till den tidigare organisationen, förklarar Naomi Clyne.
Läkarförbundet vill därför ta bort några av de sex ledningsnivåerna och återinföra verksamhetsnära chefer. Man vill ha tillbaka chefer med yrkes- och klinisk kompetens inom de områden de är satta att leda liksom verksamheter med medicinsk kompetens.
– Cheferna ska ansvara för utvecklingen av verksamheten i samverkan med medarbetarna istället för verksamhetsutvecklare utifrån. Samma gäller ansvaret för information och kommunikation, kommenterar Naomi Clyne.

I måndags träffades Läkarförbundet och ledande tjänstemän i regionala samverkansgruppen där verksamhetsplanen och budget för 2017 föredrogs.
Det rödgröna styrets budgetplan A, som bygger på en höjning av skatten med 30 öre (800 miljoner kronor i tillskott) får Läkarförbundets stöd.
– Skånes sjukvård har varit underfinansierad i många år. Det behövs ett tillskott för att rädda primärvården, slutenvården och psykiatrin. säger Naomi Clyne.

Alternativet höjd skatt innehåller satsningar på ST-läkare i primärvården, fortbildning av allmänläkare, satsning på AT-läkare och specialistsjuksköterskor. Förlossnings- och neonatalvården får viktiga tillskott och satsningen inom psykiatrin och på psykiskt och socialt utsatta grupper beskrivs som nödvändiga av förbundet.
Men det är inte bara mer pengar, som måste till för att korrigera den dysfunktionella organisationen, enligt henne.
– Det är aldrig bara pengar som leder till förändring. Ska vi få en fungerande sjukvård med nöjda medarbetare, som stannar kvar, måste vi återgå till den tidigare organisationen som var effektivare, menar Naomi Clyne.

Sjukvårdspolitiker på alla nivåer vill öka tillgängligheten med effektivare organisation där rätt person arbetar på rätt plats.
– Det finns en rädsla för att organisera om igen. Det skulle ändå vara en lättnad med kortare beslutsvägar och medicinsk kompetens i ledningsfunktionerna.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar