Förgiftad sand intill skola måste flyttas

Lönsboda Sanden ligger intill en skola och innehåller miljöförstörande ämnen som kan orsaka skador på människors nervsystem.
Nu har företaget som äger marken ett år på sig att frakta bort de kraftigt förorenade massorna. Annars kan de komma att bestraffas med böter på två miljoner kronor.

Under 40- 50- och 60-talet bedrevs gjuteriverksamhet på de två fastigheterna i Lönsboda. Kvar sedan dess ligger den gjutsand som innehåller koppar och zink i så pass höga halter att det klassas som farligt avfall.
Det förekommer även bly i sådan hög utsträckning att det går över gränsvärdet för mindre känslig mark.
Enligt Kemikalieinspektionen är bly en särskilt farlig metall, eftersom den även vid mycket låga dosor, kan ge skador på nervsystemet. Foster och små barn är speciellt känsliga.

Sedan 2008 ägs marken av Cejn AB och det var först efter att de köpt upp fastigheterna som problemet uppdagades och så sent som 2011 förbjöd dåvarande Tillsyns- och tillståndsnämnden företaget att gräva i de förorenade jordmassorna.
Sedan dess har en konflikt pågått, där Cejn har bestridit ansvaret för föroreningen. Tillsyns- och tillståndsnämnden menade dock att eftersom sanden är tydligt avgränsad i terrängen, både i utbredning och i djupled (där den går ner omkring en meter), är detta fall att betrakta som ett så kallat “förvaringsfall”.
I beslutet skriver nämnden att det faktum att sanden är utslätad och inte ligger i en hög eller förvaras i tunnor inte gör någon skillnad, då gjutsanden skiljer sig tydligt från kringliggande sand genom att vara svart och brun med grön slagg i. Det råder alltså ingen tvekan om var gjutsanden slutar och den vanliga skogsmarken tar vid.
Ett argument som även länsstyrelsen har använt, då de bestämt att sanden ska avlägsnas. Länsstyrelsen har också slått fast att det finns risk för att föroreningen sprids genom att sanden blåser omkring. Runt omkring platsen ligger en skola och en sport- och simhall. Närmaste bostadshus ligger bara 100 meter därifrån.

Den beräknade kostnaden för att avlägsna sanden uppgår till omkring
3 000 000 kronor. Nu har företaget alltså ett år på sig att sanera marken. Gör man inte det kommer ett vite om två miljoner att dömas ut.
Tidningen har sökt Cejn AB för en kommentar, dock utan framgång.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...