Bostäder ska saneras från cancerogena ämnen

Osby Sedan 2009 har kommunen legat på fastighetsägaren om vikten av att PCB-sanera dennes flerfamiljshus i centrala Osby.
Eftersom ingenting har hänt tar man nu i med hårdhandskarna. Om inte arbetet påbörjas inom åtta månader kommer ett vite om 60 000 kronor att dömas ut.

2009 tog dåvarande Tillsyns- och tillståndsnämnden, som då hette Miljö- och byggkontoret, kontakt med ägaren till fastigheten Frisören 13 på Västra Storgatan.
Detta efter att en PCB-inventering visat att det fanns förhöjda värden i huset. Totalt rörde det sig om 102 meter PCB-haltiga fogar.

I sin sammanfattning av ärendet skriver nämnden att höga halter av PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendeförändringar såsom överaktivitet och försämrad inlärning.
Ämnen misstänks också försämra immunförsvaret, fortplantningsförmågan, påverka hormonsystemet samt orsaka cancer. Foster och spädbarn är extra känsliga.

Åren gick utan att någonting gjordes åt saken och under början av 2014 togs ny kontakt med fastighetsägaren.
Denna hade dock valt att sälja huset, och under slutet av 2015 ställde kommunen krav på den nuvarande ägaren att åtgärda problemen.
Fastigheten skulle då ha sanerats senast 30 juni 2016.

Men inte heller denna gången gjordes några insatser. Istället ville fastighetsägaren ha uppskov till och med den 30 juni 2017 för delar av fogen som är väderutsatt. För de fogar som ligger under tak ville mannen ha uppskov på obestämd tid tills behov av byte av dörrar och fönster uppstår.

Tillsyns- och tillståndsnämnden ansåg att åtta månader var en skälig tid att kunna avlägsna fogarna, men att låta delar av fogarna sitta kvar på obestämd tid gick de inte med på.
Om fastigheten inte denna gången är sanerad inom utsatt tid kommer ett vite om 60 000 kronor att dömas ut.
Tidningen har sökt fastighetsägaren för en kommentar.

Senaste nytt omOsby

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...