En man hemmahörande i Knislinge har fått rätt i en tvist av Allmänna reklamationsnämnden. De konstaterar att bilhandlaren måste åtgärda felet på hans bil. Arkivbild

Göingebo vann tvist om trasig AC

Knislinge Några månader efter bilköpet slutade luftkonditioneringen plötsligt att fungera. Något som enligt bilhandlaren inte omfattades av garantin.
Mannen anmälde då köpet till Allmänna reklamationsnämnden – som nu kräver att säljaren reparerar felet.

Den 1 april i år upptäckte en man hemmahörande i Knislinge att luftkonditioneringen på hans bil slutat fungera. En bil som han inhandlat den 12 januari av en handlare i Kristianstad.
Han tog då kontakt med säljaren som hänvisade till en verkstad som senare kunde konstatera problemet. Säljaren ville dock inte stå för kostnaden då trafiksäkerhetsgarantin inte omfattade fel på just luftkonditioneringen.

Nu har Allmänna reklamationsnämnden, ARN, tagit sig an fallet och de konstaterar att köparen har lagen på sin sida. Enligt konsumentköplagen är ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades att anse som att det funnits vid avlämnandet, om inte annat bevisas.
Dessutom menar nämnden på att den så kallade trafiksäkerhetsgarantin som företaget lämnat inte begränsar företagets ansvar i förhållande till vad som följer av konsumentköplagens tvingande regler.
”Att garantin inte omfattar fel på luftkonditioneringen saknar således betydelse vid bedömning av företagets ansvar för det reklamerade felet. Nämnden anser att bilen har ett fel i köprättslig mening”, skriver ARN.

Då företaget inte har kunnat bevisat att felet inte fanns vid avlämnandet anser nämnden att företaget är ansvarigt för felet och därför också är skyldiga att “utan dröjsmål avhjälpa detta på ett fackmässigt sätt”.

Dagens fråga

Tror du att Storbritannien lämnar EU sista oktober?

Loading ... Loading ...