Äldre och erfarna en tillgång på arbetsmarknaden

Enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket så är arbete i högre ålder både bra för hälsan och för arbetsmarknaden. Detta konstaterar en forskargrupp som på uppgift av Arbetsmiljöverket forskat om den äldre arbetskraften.

Enligt den nya rapporten så finns det många fördelar med att människor arbetar högre upp i åldrarna. Näringslivet kan utnyttja erfaren och kompetent personal längre. Samtidigt uppmuntrar arbete till kreativitet och aktivitet, skapar mening, ger status och strukturerar tiden. Men man måste också ha i åtanke hur åldrandet påverkar hälsan.

– Vi blir äldre och friskare och har därför möjlighet att arbeta längre innan pension. Arbete är för de flesta bra för hälsan. Begränsningen är mycket fysiskt krävande arbeten som är svåra att klara i högre åldrar. Mentalt krävande arbeten klarar äldre lika bra, kanske ibland bättre, än yngre, säger Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet i ett pressmeddelande.