Antalet skånska mord ligger internationellt högt.

Riktigt allvarligt läge

Enbart i år har Skåne upplevt 24 mord. År 2016 går troligen till historien som det år då flest mord har begåtts i den moderna historien. Ännu mörkare blir dessutom bilden när ovanpå detta läggs alla gamla ouppklarade mord. Sammanlagt är det drygt 110 mord i Skåne som förblivit ouppklarade.
Den listan kommer dessutom med stor säkerhet att bli längre efter den mordvåg som rasat hittills i år. Inget talar nämligen för att mordutvecklingen är en tillfällighet, utan snarare en strukturell förändring av kriminaliten i vårt land.
Någon kanske undrar om 24 mord är mycket. Varje mord är självfallet ett misslyckande för samhället. Men så många mord innebär en dramatiskt hög nivå på antalet människor som bragts om livet. I grannlandet Danmark med en mer än fyra gånger så stor befolkning som Skåne brukar antalet mord årligen i hela landet uppgå till drygt 40. Även London har relativt sett färre mord.
De mord som begås har olika bakgrund. En del handlar om tragedier i relationer där oftast en svartsjuk man dödar sin partner. Men vi har också mord på oskyldiga personer till exempel vid rånövergrepp och numera de allt vanligare morden som begås mellan kriminella gäng där den minsta gemesnamma nämnare nästan alltid är att det handlar om personer med invandrarbakgrund. De olika kategorierna av mord gör också att det förebyggande arbetet måste ha olika karaktär.
Antalet ouppklarade mord i Skåne är nu så stort att det vida överstiger polisens resurser. När en brottsutredning tar lång tid så kallnar spåren. Därför innebär antalet mord i år en djup kris för samhällets brottsbekämpande uppgift. Det krävs snabba och kraftfulla insatser för att förbättra polisens utredningskapacitet. Att utbilda poliser tar lång tid. Resurserna krävs nu till exempel genom att staten omprioriterar kvalificerad personal från andra statliga verksamheter till exempel länsstyrelserna som får bistå polisen med att utreda brotten.

Dagens fråga

Ska du besöka någon julmarknad?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×