Ingen vill utreda förorenad bäck

HÄSSLEHOLM Ingen vill ta ansvar för den förgiftade Sötekärrsbäcken, intill den gamla tippen.
Både Hässleholms Vatten och kommunens tekniska avdelning har skjutit ifrån sig ansvaret.

Läs mer: Gammal tipp kan läcka ut gifter i sjön

Miljönämnden har försökt att tvinga först det kommunala bolaget, sedan den tekniska förvaltningen, att utreda orsaken till den extrema konduktiviteten (ledningsförmågan) i vattnet samt de mycket höga halterna av kväve, fosfor, järn och totalt organiskt kol. Miljönämnden vill även se en undersökning av bottensedimentet och förslag till åtgärder.

Det senaste i ärendet är att även tekniska avdelningen överklagat kravet till länsstyrelsen – och där ligger ärendet nu.
– Tekniska avdelningen tycker att ansvaret ligger hos ett dikningsföretag från 1800-talet, men det känns inte rimligt. Det är kommunen som är huvudsaklig markägare runt omkring och där som problemen härstammar ifrån, anser miljöchefen Sven-Inge Svensson.
– Vi har konstaterat att det är sediment i bäcken som är väldigt förorenat, tillägger han.

Svensson hoppas att undersökningen också ska ge svar på om det finns ett läckage till bäcken – kanske från den gamla tippen.
Döda fiskar har hittats liksom smutsvattensvamp. Det har rapporterats om en märklig stank och analysföretaget Regitos utsända kände sig påverkade efter sitt besök.
Bäcken börjar vid Sjörrödsrondellen och slutar vid sjön.

Läs mer:

Gammal tipp kan läcka ut gifter i sjön

Fiskedöden blir politikers huvudvärk

Efter fiskdöden – nu ska bäcken utredas

Misstankar om utsläpp till bäck

Utsläpp i bäck oroar länsstyrelsen

Dagens fråga

Är du sportlovsledig?

Loading ... Loading ...