Det finns en viss oro för att gifter på Kärråkra ska läcka ut i grundvattnet. Foto: Kristina Höjendal

Här lever gamla synder kvar

HÄSSLEHOLM Underjordiska soptippar, oljor och bekämpningsmedel – resterna av historiska synder lever kvar i marken under oss.
I dagsläget känner man till närmare 100 misstänkt förorenade platser i Hässleholms kommun. Då är ändå varken Qpoolenområdet eller den gamla tippen vid Sjörrödsrondellen inräknade.

– Vi är en av få kommuner i Skåne som gjort en så kallad Mifo1-undersökning, där man identifierar riskområden och klassar in dem, från de allra värsta – riskklass ett och två – till klass tre och fyra, berättar miljöchefen Sven-Inge Svensson.

De förorenade områden finns överallt. Bara i Hässleholms centrum ligger flera platser som är klassade som områden där det finns mycket stor risk för miljön och för människors hälsa. Här finns den gamla kemtvätten på Nygatan, järnvägens gamla impregneringsplats i Kärråkra, sjukhusets gamla soptipp med flera.
Betydligt fler platser har fått benämningen ”stor risk”, ”måttlig risk” eller ”liten risk”.
– Hela Sverige är ett gammalt industrisamhälle. Jag tror inte att Hässleholm är värre än andra ställen, även om vi haft många industrier här. Det gäller i princip alla orter, menar miljöinspektören Kristin Kröyer.
Miljöskyddslagen kom 1969.
– Det var egentligen först då som det kom några regler, säger Kristin Kröyer.

För närvarande utreds sjukhusets gamla tipp på sjukhusområdet. Markundersökningarna pågår och ingen vet ännu riktigt vad man egentligen kommer att hitta.
Även när det gäller de 50 år gamla synderna vid järnvägens gamla impregneringsplats i Kärråkra har det börjat hända saker. Banverket och SJ delar på ansvaret.
– Där är de framme vid en form av förstudie, där de mer i detalj ska försöka identifiera hur de ska gå åt en sanering, säger Sven-Inge Svensson, som i detta fall snarare hyser oro för att föroreningarna ska nå grundvattnet än att de ska nå allmänheten som vistas i närheten.

Men alla förorenade områden finns inte ens med på kommunens listor eller länsstyrelsens kartor.
Saknas gör till exempel marken kring Qpoolen – som länge var en central soptipp och där föroreningarna nu vållar stora problem i samband med den planerade byggnationen av ett nytt badhus – och den gamla tipp vid Sjörrödsrondellen som tidningen berättade om igår och som misstänks läcka gifter till den närliggande Sötekärrsbäcken.
Inte heller finns en gammal militär tipp på Garnisonsområdet med. Den faller inte under varken kommunens eller länsstyrelsens tillsyn utan ligger under Generalläkaren.
Enligt miljöinspektören sker också en viss eftersläpning i de ärenden som länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för.

Läs mer:

Gammal tipp kan läcka ut gifter i sjön

Björstorpsmiljö tas vidare till HD

Byggstopp tills tomten giftsanerats

 

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...