Militära plåtburkar med gulmarkering låg synliga liksom lådor, taggtråd och byggmaterial. FOTO: STEFAN SANDSTRÖM/Arkiv

Hela listan över misstänkt förorenade platser

Riskklass 1
Läreda deponin
Björstorps träföräling
Kärråkra
Kemtvätt Nygatan 7
EFTEC

Riskklass 2
Sågen i Hårsjö
Sågverk i Bjärnum
Bröderna Carlström Trävaru AB
Troedsson och Nilsson AB
Bröderna Axelsson i Nävlinge AB
Vittsjö Skogsprodukter AB
Olle Dahls Såg AB
Emil Produkter AB
Trävaruhandel i Vinslöv
Stolpupplaget i Läreda
Shell i Bjärnum
St1 i Hässleholm
Jet i Hässleholm
OK-K8 i Hässleholm
Preem i Hässleholm
Preem i Sösdala
Shell Tyringe
St1 i Hässleholm
Statoil i Hässleholm
Shell i rondellen
Bilskrot i Tormestorp
Bilskrot och bensinstation i Röke
Bilskrot (Eklunds Bil AB)
Ekonex HB
Vinslövs Pistolskytteklubb
Tyringe Skyttegille
Tyringe Pistolklubb
Vinslövs Skytteförening
Hässleholms Ungdomsskyttegille
Skånska svartkrutklubben
Hässleholms pistolskytteklubb
Nedlagd skjutbana på fastigheten Stoby 6:1
Emmaljunga Barnvagnar
Emmaljunga avfallsdeponi
IAB AB
Industriområde norr om järnvägen i Tyringe
Läreda Mekan
Nya Industriteknik
SVA AB i Tyringe
Bjärnums stålprodukter AB
Verkstadsindustri på Fabriksgatan i Sösdala
Stena Recikling
Hässleholms verkstäder AB
Brännmästaren AB
Temahallen AB
Hästveda Återvinning AB
Sjukhuset i Hässleholm
Ekebackens trädgård
Nedlagd deponi – Vittsjö Sågen
Nedlagd deponi – Emmaljunga barnvagnsfabrik
Bensinstation på Helsingborgsvägen 1 i Tyringe
Elektrovelourisering S. Bernhard i Tyringe
Mek verkstad mm på Snickareg 3, Hässleholm

Riskklass 3-4
Arkelstorp 2:29
Arkelstorp 25:1
Ekstaven 2
Färgaren 6; 8
Galthult 2:21
Gökytan 9
Hydran 3
Hyngarp 1:14; 1:8; 1:9
Häradsskrivaren 12
Hästveda 1:49
Hästveda 55:1
Hästveda 6:62
Ignaberga 65:1
Lansen 1
Nösdala 7:9
Äljalt 1:47
Hålabäck 1:15
Mala 41:1
Mekanikern 4
Modulen 11
Orgelbyggaren 2; 4; 8
Rådjuret 8
Rådjuret 10
Röinge 7:140
Spjutet 10; 11
Sösdala 77:6
Tanken 9
Timmergården 1
Träskon 6
Vagnmakaren 7
Vannaröd 52:11; 2:224
Vannaröd 71:1
Vittsjö 106:2
Värgap 1:20

Soptippar där riskklassificeringen ännu inte är klar:
Torup 1:199
Ignaberga 6:27
Röke 2:1
Kullen 1
Ranseröd 3:17
Tormestorp 99:10
Stoby 6:30
Torp 4:1

Riskklassificeringen grundar sig på en samlad bedömning av riskerna som finns för människors hälsa och miljö. Det finns fyra olika riskklasser.
Klass 1: Mycket stor risk för människors hälsa och miljön
Klass 2: Stor risk
Klass 3: Måttlig risk
Klass 4: Liten risk

Källa: Miljökontoret i Hässleholm och Länsstyrelsen i Skåne.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...