Planer finns för Kärråkra. Foto: Kristina Höjendal/Arkiv
Sjukhusets gamla tipp i slänten bakom flera av byggnaderna håller just nu på att utredas. Foto: Kristina Höjendal
En bild tagen 2011 på fastigheten Garvaren 10, där den tidigare kemtvätten låg. I dag är intilliggande cykelaffär också riven.Foto: Stefan Sandström/arkiv
Björstorps såg, Emmaljunga – en av de giftigaste platserna i hela kommunen.Foto: Jörgen Alström/arkiv
Militära plåtburkar med gulmarkering låg synliga liksom lådor, taggtråd och byggmaterial. FOTO: STEFAN SANDSTRÖM/Arkiv

Två giftområden i Hässleholm i topp

HÄSSLEHOLM Två av Skånes giftigaste platser ligger i Hässleholms kommun.
Nu har de hamnat i topp på länsstyrelsens lista över prioriterade områden.

Det handlar om den före detta kemtvätten på Nygatan i Hässleholm och den före detta träimpregneringen i Björstorp utanför Emmaljunga.
– Kemtvätten ligger etta. Där rör sig fler människor och dessutom råder det ett exploateringstryck i stan. Länsstyrelsen ansöker om 1,2 miljoner 2017 och en miljon 2018, som ska användas till undersökning och utredning, berättar kommunens miljöchef Sven-Inge Svensson.

Tvåa på länsstyrelsens lista över de kommande årens efterbehandlingsområden ligger alltså den före detta träimpregneringen i Björstorp, ett område som miljöchefen tidigare varnat allmänheten för att vistas på.
Mycket höga halter dioxin, som är giftigt för både människor och natur, har uppmätts i marken vid det nedlagda sågverket, liksom höga halter av arsenik. Därför rådde ett konsultföretag kommunen redan år 2007 att sanera marken omedelbart.

Detta kom att dröja då verksamhetsutövaren och markägaren – som formellt bär ansvaret för att bekosta och utföra en sådan sanering – överklagade miljönämndens beslut i princip så långt det gick.
I dag har ansvaret landat på kommunen och därmed indirekt på staten.
– Mark- och miljödomstolen konstaterade att han inte hade några medel. Då faller ansvaret på staten och det är väl egentligen så som jag tycker att det ska vara, menar Sven-Inge Svensson.
– Det känns inte rimligt att en 85-åring ska ställas till svars för vad hände i början av 60-talet och i enlighet med de regler som fanns då.

I fallet Björstorp ansöker länsstyrelsen om 800 000 kronor för att påbörja en huvudstudie nästa år, och året därpå 400 000 kronor.
Själva saneringen – som blir nästa steg – lär bli en ännu dyrare historia.
Undersökningen syftar till att få veta exakt var i marken som föroreningarna finns.
– Det är viktigt att begränsa området till de platser som verkligen är förorenade.
– Där finns pengar att tjäna, konstaterar miljöchefen som minns att detta inte alltid gjorts.
– När man skulle bygga Bombardiers hus hittades föroreningar medan man grävde och man fick därmed hantera allt som om det var farligt avfall.

Nu är det upp till Naturvårdsverket att besluta om pengarna till länsstyrelsen. Sven-Inge Svensson bedömer att chansen är god att pengarna till Björstorp och kemtvätten beviljas.

Dagens fråga

Är du sportlovsledig?

Loading ... Loading ...