Alliansens förslag vinnare

Hässleholm Så blev det alltså fyra budgetförslag som presenterades av respektive partigrupp med målet att välja en av dessa att gälla för Hässleholms kommun år 2017.
Alliansens förslag vann efter votering.
Vem som ska styra under nästa år är mycket oklart, men minoriteten har förklarat att de erbjuder sig ställa sina poster tuill förfogande.

Först ut var kommunalrådet Lena Wallentheim med de styrandes minoritetsbudget med Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som författare.
– Jag tog med mig alliansens budget, för det är väl den som ska debatteras, konstaterade kommunalrådet ironiskt när hon steg upp i talarstolen.
Hon inledde med att fråga alliansledare Pär Palmgren (M) hur deras många förslag ska följas upp. Hur den nya budgetmodellen de föreslår ska se ut och hur alliansen tänker göra med den påbörjade fibersatsningen som man nu inte avsatt några pengar till i sin budget.
Angående fiber svarade Palmgren att deras mål är att erbjuda privata entreprenörer ett samarbete med kommunen.
– När vi vet hur vi lyckas med samarbetet kan vi veta vad det kostar, var hans svar. Med tillägget att kostnaden blir ”förhoppningsvis lägre än de summor ni lagt”.
Debatten kom också att präglas av frågor kring Sverigedemokraternas stöd av alliansens budget, som enligt minoritetsrepresentanterna var väsensskilt från deras eget förslag som präglades av besparingar inom invandringen.
– SD:s budget är en illusion, inte kopplad till verkligheten, menade bland andra Mats Sturesson (C) som menade att kostnaderna för invandringen också finns under nästa år.
Magnus Åkeborn (V) uppmanade alliansens partier att noga tänka efter vilka dom bjöd in till bords.
Ordförandena i de många förvaltningarna passade också på under debatten att marknadsföra sina respektive nämnder och tala om för fullmäktigeledamöterna vad förvaltningarna uträttat och vad de har för behov. Helt i enlighet med kommunstyrelsens förslag som tagits fram av de fyra partierna i minoritetsstyret.
Efter ett par timmars debatt där skiljaktigheter mellan partigrupperna ventilerats, liksom de gjorts under de senaste fullmäktigemötena, var det så dags för omröstning. Vilken budget skulle vinna?
Efter votering stod det klart att alliansens budget stöddes av en majoritet, 31 röster, mot 30 röster för kommunstyrelsens förslag, efter att ledamöterna för Sverigedemokraterna och Folkets väl röstat med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna (alliansen).

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du någon utlandsresa inplanerad i år?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar