Gamla synder stoppar nya bassänger. Att börja gräva här är rena chansningen. Saneringen kan kosta tiotals miljoner kronor. FOTO: CARL-JOHAN BAULER
Här blir aldrig något nytt badhus. Att börja gräva här är rena chansningen, saneringen kan kosta tiotals miljoner kronor. FOTO: CARL-JOHAN BAULER

Här byggs aldrig något nytt badhus

HÄSSLEHOLM Olja, bly, nickel och flera andra ämnen slumrar i marken där det nya badhuset skulle byggas invid simhallen. Allt talar för att det aldrig byggs något nytt badhus här.

Kostnaderna för att sanera området blir sannolikt alldeles för stora.
Föroreningarna är ingen överraskning, platsen har en historia som sophög. Det hindrade dock inte att man både kunde bygga idrottshallen på 1950-talet och badhuset, klart 1970. Men det är andra tider nu. Lagar och regler är mycket hårdare.
– Det känns väldigt osäkert att det blir något nytt badhus på den här platsen, säger Mats Olsson på tekniska kontoret som ansvarar för kommunens lokalförsörjning.
Skälet till osäkerheten är att saneringen kan komma att kosta enorma summor.
– I bästa fall handlar det om 16, 17 miljoner kronor i västra fall kanske om 70 miljoner kronor.
Exakt hur mycket föroreningar det handlar om är osäkert. En vidare undersökning kommer att göras, men inte just nu.
– Nej vi avvaktar, eftersom stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att ta fram förslag på tre, fyra alternativ till placering i Hässleholm, berättar Mats Olsson.

Var kan man tänka sig?
– Central placering, från nuvarande plats och en radie på cirka två kilometer, resonerar Mats Olsson.
Därmed kan Österås komma med i leken igen, eftersom Österås idrottsplats ligger knappt två kilometer från Qpoolen. Där hade kommunen tidigare planerat att bygga badhus för cirka 226 miljoner kronor. Den satsningen stoppades dock i juni 2012.
Sedan dess har badhusfrågan flutit upp och ner fram till senaste budet om att 102 miljoner kronor skulle satsas på ett nytt badhus invid nuvarande simhall. Enligt planerna skulle det nya badhuset vara färdigt att börja bada i mot slutet av 2019. Var badhuset kan byggas i stället kommer förslag på senast i februari. Trots att det är känt att området från badhuset mot Västra Hagagatan är förorenat, innebär inte det att marken måste saneras om det inte blir något bygge.
– Nej, vi ska identifiera vad som finns i marken, det är det viktigaste för framtiden. Det betyder dock inte automatiskt att vi ska gräva upp det, resonerar miljöchefen Sven-Inge Svensson.
Senaste större saneringen som gjorts är vid en tidigare skrot- och industritomt på Östervärn som ska bli ny bilhall åt Dahlqvist Bil AB. Den saneringen kostade 5 miljoner kronor.

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...