Johanna Holm Boström hoppas att hennes insats sprider ljus, och bidrar till ökad förståelse för döva och hörselskadade. Foto: Anna Lindblom
Johanna Holm Boström tänkte egentligen bli frisör, men halkade in i vården i stället. Foto: Anna Lindblom
Johanna Holm Boström med följe. Foto: Fredrik Dahl

Tolka luciasånger på två språk

Olika jultraditioners grad av svenskhet är ett ämne som gärna debatteras så här års. Malmös Lucia 2016, Johanna Holm Boström, drar sig inte för att tolka två av repertoarens sånger på sitt eget språk.

Profilen
Namn: Johanna Holm Boström
Ålder: 23
Bor: Malmö
Gör: Undersköterska
Familj: Mamma, styvpappa, lillasyster
Intressen: Djur och natur, särskilt hästar, har en egen häst i Höllviken. Att umgås med familjen.
Aktuell: Malmös lucia 2016

Det vill säga, hon har två egna språk. Dels den klingande malmöitiska som är resultatet av att hon är både född och uppvuxen här. Dels det teckenspråk som hjälper henne att kommunicera med omvärlden när hörseln inte når hela vägen fram.
Att hon är hörselskadad från födseln var inget hennes föräldrar inledningsvis begrep. Det man märkte var att hennes beteende skilde sig från hennes jämnårigas.
– Jag var väldigt tillbakadragen, och höll mig mest för mig själv.
Dessutom var hon knäpptyst. Eftersom omvärlden, ur hennes perspektiv, var ett enda kaos av obegripliga ljud var det omöjligt att utveckla någon talförmåga.
Föräldrarna började befara att dottern kanske led av någon form av autism, och bestämde sig för att inleda en utredning. Som ett första steg gjordes en undersökning för att utesluta att det hela bottnade i hörselproblem. Vilket alltså visade sig vara fallet. Lilla Johanna var inte det minsta autistisk. Däremot behövde hon hörapparat.
– Det är klart att mina föräldrar blev lättade när de förstod att det fanns en anledning, och dessutom en lösning.

Minns du hur det kändes att som fyraåring få hörapparaten inkopplad för allra första gången?
– Ja, det minns jag. I början var det jättejobbigt att få alla ljud förstärkta.
Men med tiden vande hon sig, och efter bara något år hos logoped hade hon dessutom lärt sig att tala.
Och plötsligt blev den tidigare så inåtvända flickan ett utåtriktat barn.
– Ja, jag blev ju det. Jag började på en avdelning, där det gick både döva och hörselskadade barn, och syskon till döva barn, och nu lekte jag med de andra och var som vem som helst.
Att som barn placeras i en miljö där alla andra delar ens funktionsnedsättning är jätteskönt, förklarar hon.

– Nästan alla barn ogillar sina hörapparater, de kliar och skaver och är jobbiga. Men när man plötsligt är i en grupp där alla har det exakt likadant blir allt mycket lättare.
Samtidigt, betonar hon, är det jätteviktigt att döva och hörselskadade barn inte isoleras från omvärlden. När Johanna så småningom började i en klass för hörselskadade var deras undervisning integrerad med de hörande elevernas.
– På så vis blir det en helt annan delaktighet, förståelse och balans, konstaterar hon.
Gymnasieåren tillbringade hon på den internatskola i Örebro dit döva och hörselskadade från hela landet kommer för att studera. Först gick hon samhällsvetenskapligt program, men i trean insåg hon att hon valt fel.

– Ja, jag bytte till frisör. Jag vill göra något praktiskt.
Eftersom hon bytte program så sent drog gymnasiet ut på tiden. Först sommaren 2015 var hon klar, och drog åter hem till Malmö.

Varför flyttade du tillbaka?
– Det är ju här jag är uppvuxen. Jag ville tillbaka till min familj.
Flytten hem visade sig innebära ännu en omsvängning i fråga om yrke och karriär. Hon blev nämligen inte alls frisör.
– Nej, jag började jobba inom hemtjänsten. Min mamma är undersköterska, så idén kom nog därifrån. Jag kan ju prova, tänkte jag. Och jag hade jobbat lite extra där innan, så jag visste ju lite grand vad det innebär.
Hon kom att trivas så bra med jobbet att hon, ett och ett halvt år senare, inte har några som helst planer på att sluta. Hon har fått sina gymnasiebetyg och sin arbetslivserfarenhet validerade och kan numera titulera sig undersköterska. Sin anställning har hon numera på ett äldreboende där brukarna, liksom en stor del av personalen, är antingen döva eller hörselskadade.

Som hörselskadad har man förstås en helt annan förståelse för boende som är hörselskadade, precis som den döva personalen har en särskild förståelse för de döva, förklarar hon om konceptet som hon tycker fungerar väl.
Just det där med ökad förståelse var ett av skälen till att hon sökte, och blev antagen, till rollen som årets lucia i Malmö.
– Det som först och främst gjorde att jag blev antagen var mitt arbete för dövas och hörselskadades rättigheter. I grund och botten handlar alltsammans om att sprida ljus och glädje.
Sjunger gör hon inte (”dels sjunger jag inte speciellt bra, dels har jag svårt att höra de andras sång, eftersom de sjunger i olika stämmor”). Däremot tolkar hon alltså två av sångerna på teckenspråk.

– Att jag, som har en funktionsnedsättning, är lucia bidrar till att visa att det är okej att man sitter i rullstol, eller har en diagnos, eller vad det nu kan vara.
Luciaföljet har redan betat av en hel massa konserter. Själva luciadagen tillbringar man till stor del på sjukhuset, där man går runt och lussar på en rad olika avdelningar, innan det är dags för vad som kanske kan beskrivas som hela Luciauppdragets höjdpunkt – framträdandet på Stortorget.

Hur känner du inför det?
– Det ska bli jätteroligt. Men det är klart att det är lite nervöst också. Tänk om jag gör fel när jag teckentolkar. Å andra sidan har jag övat så väldigt många gånger då, så det går säkert bra.

Och framtiden? Vad gör du om fem år?
– Jag vill gärna läsa till sjuksköterska. Jag har ju teckenspråket, som jag tror skulle kunna bli en jättestor tillgång. Jag märker ju hur svårt det kan vara, när våra brukare ska till sjukhuset, att tillräckligt snabbt få fram en tolk.
På lite längre sikt finns ännu en dröm.
– Ja, jag skulle vilja bli barnmorska. Jag älskar barn. Det vore helt fantastiskt.

Profilen
Namn: Johanna Holm Boström
Ålder: 23
Bor: Malmö
Gör: Undersköterska
Familj: Mamma, styvpappa, lillasyster
Intressen: Djur och natur, särskilt hästar, har en egen häst i Höllviken. Att umgås med familjen.
Aktuell: Malmös lucia 2016