Orolig över miljöavfall

Hässleholm Vid en tillsyn hos företaget KB Malmö Metallteknik fick miljöinspektören inga svar på hur företaget sköter sin mellanlagring och sortering av miljöfarligt avfall.
Nu riktar miljönämnden vite på 100 000 kronor för varje vecka som svar från företaget uteblir.

Företaget huserar i tidigare Eftec/Dinols lokaler på fastigheten Träskon 5 på Läreda industriområde.

Enligt miljöinspektören har företaget tidigare fått förelägganden och blivit anmälda, men att problemen nu växt.
– Vi riktar därför ett föreläggande om vite mot bolaget för att säkerställa att de har kontroll över sin verksamhet, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.
Han konstaterar att företaget inte har kunnat redovisa uppgifter som ska finnas enligt miljölagstiftningen. Helt enkelt hur verksamheten sköts.

Miljöchefen berättar också att andra delar av företaget, som bland annat finns i Malmö och Trelleborg, är under utredning misstänkta för grovt miljöbrott där man befarar föroreningar av både mark och ytvatten på en av anläggningarna.
– Det finns mycket pengar att göra i skrot- och avfallshanteringen, tillägger han och misstänker att företaget flyttar sin verksamhet mellan olika orter.

Nu kräver miljönämnden att företaget redovisar tio olika punkter inom sex veckor. Bland annat vill man veta vilka brunnar som tar emot dagvatten från fastigheten och var oljeavskiljare finns.
Nämnden vill också veta vilka mängder farligt avfall som hanteras och mellanlagras på fastigheten och hur dessa tas om hand under själva lagringen.
Man kräver också svar på hur företaget hanterar och avhjälper spill, läckage och utsläpp av olja eller andra miljö- och hälsofarliga vätskor som uppstår under hanteringen.
Vidare hur avfall bestående av schacktmassor, asfalt eller bygg- och rivningsavfall kontrolleras med tanke på innehållav eventuella föroreningar.

Får man inga svar på de tio punkterna senast den 20 februari riskerar företaget 10 000 i vite i veckan för varje uteblivet svar.
– Det kan inte vara så svårt för

Dagens fråga

Gick din mello-favorit vidare till final?

Loading ... Loading ...