I några landsting använder man enbart operationskläder i bommulstyg. Kläderna har låg täthet med hög partikelkoncentration, men är i gengäld behagliga att ha på sig. FOTO: TT

Operationskläderna ger läkarna svamp

Skåne De blå operationskläderna av termoplast har blivit ett arbetsmiljöproblem för många läkare. De är för täta och varma, ger utslag, klåda, svamp och kopiösa svettningar.

– Kläderna är så otroligt täta. Det känns som att man tar på sig yllekläder på bara huden. Jag måste ha ett underställ för att slippa klåda. Det händer att operationer får avbrytas för att operatören måste byta sina genomsvettiga kläder, berättar Gustav Apelqvist, anestesiläkare på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Operationskläderna av polypropylen har använts i några år på Hässlehoms sjukhus, centrum för ortopedi i Skåne.
Sedan ett år används de nya kläderna på CSK och Ystads lasarett också.
De gamla gröna operationskläderna av en tät väv har använts i många år.
Nu fasas de ut, eftersom tätheten minskar med återkommande tvättar. Tätheten är ett skydd mot partiklar. Ju mer tyget tvättas desto otätare blir väven, vilket gör det lättare för partiklar att fastna.
– Ortopederna berättar att det finns ett samband mellan partikeltäthet och postoperativa infektioner, säger Gustav Apelqvist.

I takt med att de blå ”plastkläderna” sprids på sjukhusen vittnar alltfler om hudproblem och svettningar i armhålor och ljumskar. Ännu värre är det när operatörerna måste bära blyförkläde för att skydda sig mot röntgenstrålning under pågående operation. Kan man uppvisa läkarintyg på att man inte tål de nya kläderna får man använda de gamla gröna.
För att få grepp om arbetsmiljöproblemet med de nya kläderna tillsattes en grupp på anestesikliniken på CSK för att klarlägga problemet.
Gustav Apelqvist ingår i gruppen.
– Problemet är så stort och det talas om föra upp det som en arbetsmiljöfråga i facket. Kläderna håller heller inte så bra. Fickorna brukar gå sönder, förklarar Gustav Apelqvist.
Klädproblemet är känt så därför har Region Skåne valt att göra en översyn av operationskläderna.
För närvarande provar man en ny sorts kläder på neurokirurgen vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

– Vi väntar på utvärderingen av det, säger Gustav Apelqvist och förklarar tre bärande mål, som operationskläderna ska uppfylla.
* Kläderna måste vara säkra för patienterna.
* Samma gäller för personalen, som måste må bra i kläderna när de arbetar.
* Kläderna ska vara miljömässigt hållbara.
– Vi tärs för närvarande av detta dilemma. Kläderna är engångsförpackade och bränns efter användning. De smälter ihop till en klump. Forskare på KTH har på uppdrag av sjukhuset i Örebro undersökt miljöbelastningen av engångskläder jämfört med flergångskläder där resultatet visar fördel för flergångskläder, berättar Gustav Apelqvist.

Östra Skånes Läkarförening och Sjukhusläkarföreningen Östra Skåne, som verkar inom sjukvårdsdistrikt Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) har lyft frågan med alla problem som de nya kläderna ställer till med hos kollegorna. Den pekas ut som den viktigaste arbetsmiljöfrågan att driva 2017.

Dagens fråga

Tror du att Storbritannien lämnar EU sista oktober?

Loading ... Loading ...