Två miljoner till marksanering

Hässleholm

Tekniska nämndens arbetsutskott vill att två miljoner kronor avsätts för marksanering på fastigheten Vedhygge gård 1, intill nuvarande multihallen i Tyringe. Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen.
I samband med bygget av multihallen i Tyringe gjordes marksanering av tomten, Vedhygge gård 2. Då konstaterades att också intilliggande fastighet, Vedhygge gård 1, innehöll spår av fyllnadsmaterial som schaktats bort från förstnämnda tomt.
Vid en utökad miljöteknisk undersökning av Vedhygge gård 1 identifierades flera olika föroreningar, med exponeringsrisk och risk för negativ påverkan mot människors hälsa. På tomten finns i dag Vedhyggeskolan.
Därför vill tekniska förvaltningen undanröja riskerna genom att marklagret ner till en meters djup grävs bort och ersätts med oförorenade massor.
Under detta arbete kommer delar av skolgården att spärras av.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar