Den 17 maj i fjor hissades regnbågsflagga vid församlingshemmet i Hjärup. Kyrkoherde Per-Göran Hansson i Uppåkra församling ser inget hinder för flaggning även i år.
Vid S:t Staffans församlingsgård i Staffanstorp blir det ingen regnbågsflagga i år.
Vi utesluter ingen men säger vilka flaggor vi SKA hissa, menar Nils-Ove Mårtenson.
Björn Stigborg (S) stred för en mer generös flaggpolicy.

Strid i kyrkan efter regnbågsflaggning

STAFFANSTORP När kommunen sade nej steg kyrkan fram och hissade regnbågsflaggan i fjor.
Men det föll inte i god jord hos alla. Följden blev en ny flaggpolicy som innebär att S:t Staffans församling i Staffanstorp inte kommer att hissa någon mer regnbågsflagga.

Enligt den nya policyn ska det bara flaggas med kyrkans egen flagga, svenska flaggan eller, när så krävs, med internationella flaggor.

Det var i våras som debatten om regnbågsflaggan böljade i Staffanstorp.
I en motion ställdes yrkandet att kommunen borde hissa regnbågsflaggan den 17 maj, den dag som blivit internationella dagen mot homofobi och transfobi. Men en majoritet av kommunpolitikerna sade nej.
Det var då kyrkan tog ett steg fram. Utanför församlingshemmen i både Staffanstorp och Hjärup hissades så regnbågsflaggan den 17 maj.
Men alla uppskattade inte detta och behovet av en flaggpolicy för S:t Staffans församling togs upp.

Kyrkoherde Henric Nilsson tog fram ett förslag till en policy som innebar flaggning både med regnbågsflagga och andra flaggor, exempelvis på Romernas dag.
Men flera av kyrkopolitikerna ville ta bort skrivningen om flaggning med ”andra flaggor” i förslaget.
I kyrkorådet vann ändå kyrkoherdens generösare policyförslag med knapp majoritet men när frågan kom till kyrkofullmäktige hade Socialdemokraterna inte alla ersättare på plats och blev en röst kort.
Resultatet blev att förslaget utan ”andra flaggor” klubbades i november av kyrkofullmäktige med bara en rösts övervikt.
– Jag beklagar det, säger Björn Stigborg (S) och ordförande i kyrkofullmäktige.
Han stred för att kyrkoherde Henric Nilssons policyförslag skulle vinna.
– Det var oerhört beklagligt att vi förlorade omröstningen. Hade vi haft en ersättare där hade voteringen slutat oavgjort och då hade ordföranderösten, det vill säga min röst, avgjort ärendet, säger Björn Stigborg.
Han har svårt att förstå kyrkopolitiker som säger nej till flaggning med exempelvis regnbågsflaggan.
– Om någon ska ta parti för svaga och utsatta grupper i samhället är det väl kyrkan?

För kyrkoherdens flaggningsförslag röstade i kyrkofullmäktige utöver S även flertalet representanter för grupperingen Kyrkan 2000 medan Borgerligt Alternativ (utom en), SPI och även C röstade för Nils-Ove Mårtensons (BorgA) förslag att man inte ska flagga med ”andra flaggor”.
Nils-Ove Mårtenson, även kommunpolitiker för Moderaterna i Staffanstorp, försvarar beslutet att ta bort tillägget ”andra flaggor” ur policyn.

– Vi framhåller vilka flaggor vi SKA flagga med, vi säger inte vilka vi INTE ska flagga med. För vi vet inte vilka andra flaggor det skulle vara. Vi exkluderar inga och inkluderar inga, menar han.
Han bekräftar att det var efter flaggningen med regnbågsflaggan i våras som behovet av en flaggpolicy i församlingen lyftes fram av några.
– Så var det. Regnbågsflaggan kommer inte att hissas vid församlingsgården den 17 maj i år.

Läs mer:

×