Vidhåller att gjutsand ska bort

Lönsboda Tillsyns- och tillståndsnämnden vidhåller sitt beslut att företaget Cejn AB i Lönsboda ska frakta bort förorenad gjutsand på en fastighet som de äger.

Det var i oktober i fjol som tillsyns- och tillsynsnämnden beslutar de att förelägga Cejn AB att inom 12 månader avlägsna den förorenade gjutsanden på fastigheten. Beslutet förenades med ett vite på två miljoner kronor.
Företaget överklagade beslutet till länsstyrelsen och nu har tt-nämnde yttrat sig i ärendet.
Den aktuella gjutsanden ligger intill en skola och innehåller miljöförstörande ämnen som kan orsaka skador på människors nervsystem.

Det var under 40- 50- och 60-talet som det bedrevs gjuteriverksamhet på två fastigheter i Lönsboda. Kvar sedan dess ligger gjutsand som innehåller koppar och zink i så pass höga halter att det klassas som farligt avfall.
Den aktuella sanden skiljer sig tydligt från kringliggande sand genom att den är svart och brun med svart och grön slagg i och att den i princip är obevuxen.
Marken ägs sedan 2008 av företaget Cejn AB och det var först efter att de köpt upp fastigheterna som problemet uppdagades. Så sent som 2011 förbjöd dåvarande tillsyns- och tillståndsnämnden företaget att gräva i de förorenade jordmassorna.
En konflikt har därefter pågått, där Cejn har bestridit ansvaret för föroreningen. Man har bland annat ansett att statliga pengar borde sökas för saneringen.
Tillsyns- och tillståndsnämnden påpekar i sitt yttrande att gjutsanden är att betrakta som förvaring och att det därmed är en pågående miljöfarlig verksamhet.
Sanden är enligt nämnden tydligt avgränsad i terrängen och ska därför betraktas som “förvaringsfall”.

Sanden ligger inom vattenskyddsområde och därför anser nämnden att det är särskilt viktigt att man födrebygger spridning.
Detta är ett argument som även länsstyrelsen tidigare har använt, då de bestämt att sanden ska forslas bort.
Man har slagit fast att det finns risk för att föroreningen sprids genom att sanden blåser omkring. I området ligger både en skola och en sport- och simhall. Närmaste bostadshus ligger cirka 100 meter därifrån.

Senaste nytt omOsby

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du klimatångest?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar