Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, ser positivt på utvecklingen med e-hälsa. Foto: Jens Christian/Arkiv

Bred satsning på e-hälsa i Skåne

skåne Digitalisering är en förutsättning för att kunna ge en högkvalitativ vård och omsorg i framtiden.
Det menar Mats Ekstrand, IT-direktör i Region Skåne. Hudmottagningen i Kristianstad är en förebild inom e-hälsa och står som modell för regionens satsning.

E-tjänster

Under 2017 införs en rad nya e-tjänster, bland annat via 1177 Vårdguiden.

Patienten ska kunna begära svar på provtagning via e-tjänsterna.

De patienter som redan använder e-tjänsterna kommer att erbjudas att få information från sin mottagning via e-tjänsterna istället för via brev.

Via tjänsten Journalen ska patienten kunna se resultat från röntgenundersökningar och kunna följa sin remiss.

Flera tider för bokning online kommer att erbjudas i primärvården. Patienten ska även kunna boka online när det gäller barnmorska och till vissa sjukhusmottagningar samt psykiatrin.

Utöver dessa e-tjänster via 1177 Vårdguiden kommer självincheckning att införas på flera platser, i första hand på sjukhusen. Region Skåne kommer också att påbörja införandet av en digital lösning för högkostnadskortet under 2017.

Det var i slutet av 2016 som regionledningen berättade att 200 miljoner kronor öronmärktes för en satsning på e-hälsa, med ambitionen att bli bäst i landet på området.
Som strategisk rådgivare, nu med titeln digitaliserings- och IT-direktör, rekryterades Vinslövsbördige Mats Ekstrand.
Han har stora förhoppningar kring vad e-hälsosatsningen kan innebära för såväl patient som personal framöver.
– De nya e-tjänsterna ska frigöra tid och resurser för både personal och patienter. Utgångspunkten för all e-hälsoutveckling ska vara en personkoncentrerad vård med fokus på nyttan för patienten.

När den nya beredningen för e-hälsa sammanträdde den 8 februari, så förlades det till Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK).
Där passade beredningen på att besöka hudmottagningen, där digitaliseringen infördes redan i september.
– Vi är en av de första specialistvårdsklinikerna som satt igång. Patienterna kan avboka och omboka läkartider, berättar Anna-Therese Brostedt, enhetschef.

Sedan fyra år kan man boka besök hos sjuksköterska och läkare gällande könssjukdomar. Där krävs inte remiss vid nybokning.
Det var Anna-Therese Brostedt som själv drev på att det infördes.
– Sjukvården har på något sätt inte velat släppa kontrollen men det är egentligen självklart att patienten ska bestämma vilken tid som passar utifrån jobb och barn.

När hudmottagningen genomfört enkäter med patienterna har gensvaret varit odelat positivt.
– 90 procent bokar själva i dag.
E-reformen har även varit positiv för personalen.
På hudmottagningen finns inga problem med tillgänglighet och tid har frigjorts för administration.
– Men incitamentet är ändå störst för patienten. De har varit hänvisade till begränsade telefontider och vi har avskärmat oss, på grund av att vi drunknat i administration.

Skånevård Kryh:s förvaltningsstab (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) arbetar med införa en rad e-tjänster som ska åstadkomma bättre patientomhändertagande och lägre kostnader inom vården.
Maria Nyman Stjärnskog (S), ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh, säger att det inte handlar om att spara pengar.
– Jag tänker i första hand på förbättringar för alla förtvivlade patienter som inte kommer fram när de ringer för att boka tid eller som får tider som de har svårt att ta.

För den delen av befolkningen som inte har dator eller är tekniskt kunnig frigörs samtidigt telefontid när fler sköter sina ärenden digitalt, hoppas Maria Nyman Stjärnskog (S).
Hon tror även att kapacitet inom vården frigörs med bokning online.
– Det är många som inte ens avbokar sin tid idag. Med digitala avbokningar kan personalens tid och resurser användas bättre.

Region Skånes ambition är alltså att bli bäst i landet på e-hälsa. Frågan är vad den ambitionen innebär, rent konkret.
– Jag tror inte vi ska göra något ”annorlunda” jämfört med andra, utan istället ”mer”. Mer samverkan med kommuner, med näringslivet och med akademin. Här finns en region med stort intresse för frågorna, en miljon tänkbara patienter och ett starkt kluster för mobila tjänster samt life science, säger Mats Ekstrand, digitaliserings- och IT-direktör.

E-tjänster

Under 2017 införs en rad nya e-tjänster, bland annat via 1177 Vårdguiden.

Patienten ska kunna begära svar på provtagning via e-tjänsterna.

De patienter som redan använder e-tjänsterna kommer att erbjudas att få information från sin mottagning via e-tjänsterna istället för via brev.

Via tjänsten Journalen ska patienten kunna se resultat från röntgenundersökningar och kunna följa sin remiss.

Flera tider för bokning online kommer att erbjudas i primärvården. Patienten ska även kunna boka online när det gäller barnmorska och till vissa sjukhusmottagningar samt psykiatrin.

Utöver dessa e-tjänster via 1177 Vårdguiden kommer självincheckning att införas på flera platser, i första hand på sjukhusen. Region Skåne kommer också att påbörja införandet av en digital lösning för högkostnadskortet under 2017.