Läkemedel mot preklampsi

skåne Ett kroppseget protein kan vara lösningen på havandeskapsförgiftning, en sjukdom som gör att ett stort antal gravida kvinnor och deras barn årligen dör.

Ämnet kallat A1M, har vid flera olika försök visat sig stoppa den process som ger havandeskapsförgiftning. Nästa steg är kliniska tester som planeras redan 2018.
Stefan Hansson, professor och överläkare på Lunds universitet/ kvinnokliniken Sus, har i 18 år arbetat för att hitta gåtans lösning tillsammans med sin och professor Bo Åkerströms forskningsgrupp. Preklampsi eller havandeskapsförgiftning har hittills varit något av en medicinsk gåta.
– Genom att mäta halten av fritt hemoglobin i blodbanorna hos gravida kvinnor kan vi tidigare diagnostisera sjukdomen och med A1M hoppas vi kunna behandla sjukdomen, säger Stefan Hansson.

Torsten Karlson gräver i tidningsarkivet.

Dagens fråga

Har du fiberuppkoppling?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar