Tufft för unga män att få ett jobb

Den ljusa utvecklingen på arbetsmarknaden börjar att närma sig vägs ände. Enligt Arbetsförmedlingens färska siffror förbättras inte arbetsmarknadsläget.
En grupp som det ser särskilt dystert ut för är unga män. De halkar tydligt efter gruppen unga kvinnor. Medan arbetslösheten bland unga kvinnor är 8.6 procent är den 13.6 bland män som är 18-24 år.
Men detta är inte den enda oroande trenden på arbetsmarknaden. Gapet i sysselsättning mellan inrikes födda och de som invandrat ökar. Dock skall framhållas att det är en väntad effekt. Det tar tid att etablera sig på arbetsmarknaden i ett nytt land. Många av de som kommit till exempel afghaner, somalier och eritreaner har dålig utbildning och saknar gedigna yrkeskunskaper.
I dag efterfrågas gymnasial utbildning för de allra flesta yrken. Det kräver att stora utbildningsinsatser görs för dem som invandrat till Sverige under de senaste åren. Den höga andel som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg måste också elimineras. Annars får vi en stor och växande grupp som lever i utanförskap.
De senaste åren har arbetsmarknaden varit bra på att suga upp det växande arbetskraftsutbudet. Det är inget som vi långsiktigt kan räkna med när arbetsmarknaden mattas av.
Det borde vara dags att väcka frågan om åtgärder för att underlätta generationsväxling i arbetslivet. I ett läge med hög arbetslöshet, i synnerhet för unga män, borde det öppnas möjlighet för arbetsgivare att få ekonomiskt stöd för att pensionera människor som är 60-plus om dessa ersätts av en arbetslös som är mellan 18-30 år gammal.
Alltfler arbetsplatser måste slimma sina organisationer. Eftersom principen sist in först ut gäller drabbas många unga anställda. Den situationen kommer att tillspetsas ytterligare om vi går mot sämre tider på arbetsmarknaden och antalet nya jobb blir färre. Stöd för generationsväxling kan bli det verktyg som behövs för att inte arbetslösheten skall skjuta i höjden.

Dagens fråga

Brukar du läsa böcker eller lyssna på ljudböcker?

Loading ... Loading ...

Veckans ibladningar

×