Ingen mobil bakom ratten

krönika

I höstas skickade Motormännen ut sina så kallade vägombud för att för att observera i vilken utsträckning privat- och yrkesförare använder handhållen mobiltelefon samtidigt som de kör bil eller lastbil. 7,6 procent av de 19 000 bilister som observerades av ombuden gjorde det på de 30- och 50-sträckor som bevakades.
Det här är observerade fall. I andra undersökningar säger hälften av landets förare att de använder mobilen utan handsfree. I fjol vår frågade till exempel opinionsföretaget TNS Sifo, på uppdrag av billeasingföretaget Leaseplan, nästan 5 000 européer över 18 år som har körkort och leasar en bil, om deras beteende bakom ratten. 33 procent av de svenska förarna uppgav att de under senaste månaden hade sms:at samtidigt som de hade kört bil.

I Sverige är det tillåtet att använda handhållen mobiltelefon om det ”inte inverkar menligt på förandet av fordonet”. Sverige är det enda EU-land som inte följer den så kallade Wienkonventionen som förbjuder användande av handhållen mobiltelefon eller liknande under bilkörning.

Att använda mobilen vid bilkörning påverkar körningen liksom att göra annat som kan störa uppmärksamheten. Självklart blir man inte av med problemet med krav på handsfree för mobiltelefon, men ”troligtvis blir det enklare för polisen att övervaka och ur bevissynpunkt”, säger Transportstyrelsens utredare Therese Malmström till Motormännens tidning Motor. Hon leder en utredning som fått regeringens uppdrag att se över lagstiftningen och föreslå eventuella åtgärder. I april skall de presentera sina förslag. Om de kommer fram till att det behövs en skärpning av lagen vet hon inte än.
Många trafikpoliser, som tidningen Motor talat med, är kritiska till nuvarande regler kring mobiltelefonanvändningen bakom ratten.

Reglerna är svårtolkade och svåra att övervaka. ”Polisen måste färdas i anslutning till aktuellt fordon och samtidigt iaktta och konstatera att förarens användning av mobiltelefonen inverkar på körningen”, säger kommissarie Rune Atterstig, chef för polisens trafiksäkerhetsgrupp i Värmland, till tidningen. Han tror att mörkertalet är stort när det gäller hur många rattsurfande förare som orsakat svåra olyckor.
I riksdagens trafikutskott finns det, enligt Motors enkät, en majoritet för en skärpt lagstiftning. ”Det räcker att ge sig ut i trafiken för att se hur stort problemet är. Det är många som sitter med sina mobiltelefoner samtidigt som de kör bil”, som en av utskottets ledamöter säger till tidningen.

Självklart är mobiltelefonen en fantastisk uppfinning. Men det är samtidigt viktigt hur den används. Och det gäller inte bara i bilen.
I fjol visade siffror från Transportstyrelsen att de senaste tio åren har 650 personer – fotgängare och cyklister – skadas i trafiken och fått uppsöka akutvård på grund av att de distraherats av sin mobiltelefon. För den sakens skull skall vi inte förbjuda mobilen. Men skärpa reglerna åtminstone när det gäller mobilen bakom ratten.

Sven Erik Jansson

×