GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Läns­sty­rel­sen måste följa djur­skydds­dom

Opinion Nya lands­höv­dingen An­ne­li Hul­thén har ett stort an­svar för att domen leder till en verk­lig för­ändring i ar­bets­sätt.
Opinion • Publicerad 20 mars 2017 • Uppdaterad 24 november 2021

Läns­sty­rel­sen i Mal­mö har fått bak­läxa i högsta in­stans, Högsta för­valt­nings­dom­stolen, i ett vik­tigt djur­skydds­ären­de. Det var ett be­slut för tre år se­dan om djur­för­bud och fö­re­läggande om att sälja alla djur inom en månad som upp­hävdes av Högsta för­valt­nings­dom­stolen som up­pen­bart orim­ligt. Djur­ä­ga­ren har haft om­fat­tan­de djur­håll­ning i cir­ka 50 år och ett en­sta­ka fel kan inte mo­ti­vera ett så in­gripande be­sked, jäm­för­bart med när­ings­för­bud, an­såg Högsta för­valt­nings­dom­stolen.

Läns­sty­rel­sens djur­skydds­in­spek­törer har ti­digare fått hård kri­tik från lant­bru­kar­håll för orim­liga krav och be­slut. För två år se­dan upp­vaktades då­va­ran­de lands­höv­dingen Mar­ga­re­ta Påls­son ef­ter bland an­nat att ett hot om om­hän­dertagande på djur­ä­ga­rens be­kost­nad som visade sig fel­ak­tigt grun­dat ändå lett till av­veckling av djur­håll­ningen. Även själv­mord ef­ter djur­skydds­en­hetens agerande hade fö­re­kommit.

Kraven från ett stort an­tal djur­ä­ga­re, ve­te­ri­närer och ju­rister ledde inte till nå­gon åt­gärd från läns­sty­rel­sen. Möj­li­gen har ändå läns­sty­rel­sens prax­is blivit mer rim­lig ef­ter den hård kri­tiken och upp­vaktningen av läns­sty­rel­sens högsta le­dning, efter­som kri­tiken för fel­ak­tiga be­slut har blivit min­dre se­dan dess.

Nu får läns­sty­rel­sens djur­skydds­en­het svart på vitt att ti­digare in­ställning från djur­skydds­hand­läg­ga­rna har varit orim­ligt hård. Själv­fal­let ska verk­ligt djur­plå­ge­ri och van­sköt­sel av djur beivras en­ligt lagen, men en­sta­ka miss­tag och smär­re fel kan inte få leda till så in­gripande kon­se­kvenser som läns­sty­rel­sen i Mal­mö många gånger be­slutat om. Att just Skåne har stuckit ut i sta­ti­stiken tyder ock­så på att läns­sty­rel­sens prax­is varit fel­ak­tig.

Högsta för­valt­nings­dom­stolens be­slut är ett be­vis på det­ta. Nu måste läns­sty­rel­sen ta till sig domens in­ne­börd och ändra sitt ar­bets­sätt. Nya lands­höv­dingen An­ne­li Hul­thén har ett stort an­svar för att domen leder till en verk­lig för­ändring i ar­bets­sätt.

Yngve Sunesson
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.